Kampania wewnętrzna Kokurs EBEA Personal branding
Clearcode Champions, czyli jak wspierać pracowników w budowaniu własnej marki osobistej

Clearcode Champions, czyli jak wspierać pracowników w budowaniu własnej marki osobistej

Clearcode tworzy grono specjalistów posiadających bardzo szeroką wiedzę, doświadczenie i umiejętności, którymi warto dzielić się z innymi. Spora część pracowników już wcześniej pracowała nad rozwojem własnej marki osobistej biorąc udział w różnych wydarzeniach branżowych oraz wygłaszając prelekcje. Mając to na uwadze i chcąc wesprzeć współpracowników w dalszym rozwoju osobistym, jak również możliwości pokazania ich dotychczasowych osiągnięć, wiedzy i kompetencji, Clearcode wyszedł z inicjatywą wsparcia pracowników w budowaniu ich własnej marki osobistej. O programie Clearcode Champions opowiedziała nam Paulina Zawiślak z Clearcode. 

Idea programu Clearcode Champions

Program ambasadorski Clearcode Champions to szereg działań związanych z budowaniem własnej marki osobistej w oparciu o budowanie wizerunku eksperta i dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami nabytymi podczas swojej ścieżki kariery. Działania te podejmowane są przy wsparciu firmy i specjalistów z zakresu marketingu, PR i HR.

Grupą docelową inicjatywy są pracownicy naszej firmy chętni do zaangażowania się w projekt budowania marek osobistych z pomocą social mediów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie w budowaniu własnej marki osobistej pracowników przy wykorzystaniu zasobów firmy i współpracy różnych działów. Niezbędnym narzędziem, a zarazem łącznikiem z daną grupą docelową, jest dzielenie się wartościowymi treściami, które mają różną formę. Dzięki temu pracownicy mają szansę na pokazanie swojego profesjonalnego wizerunku, a jednocześnie znajomości danego tematu czy obszaru.

Ambasadorzy mają szansę na rozwój, zyskanie rozpoznawalności w środowisku branżowym i dotarcie do osób, które mają pasję, talent i doświadczenie.

Działania Ambasadorów

Ambasadorzy zostali odpowiednio przeszkoleni z zakresu uzupełnienia i dopracowania swojej wizytówki, czyli profilu na LinkedIn. Poznali też różne funkcje, jakie oferuje platforma LinkedIn, aby móc z niej w pełni korzystać.

Po serii szkoleń z zakresu:

 • strategii budowania własnej marki osobistej,
 • budowania profilu na LinkedIn,
 • tworzenia treści oraz atrakcyjnego komunikatu, aby przyciągnąć uwagę swojej grupy docelowej,
 • zarządzania sobą w czasie,
 • mierzenia swoich działania,

ambasadorzy podjęli działania związane z:

 • tworzeniem treści na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia,
 • doszkalaniem się i pogłębiania wiedzy z aktualnych tematów w branży (research),
 • własnym rozwojem osobistym i budowaniem marki osobistej poprzez odpowiedni komunikat trafiający do swojej grupy docelowej,
 • poszerzaniem sieci kontaktów w obszarze swojej specjalizacji.

Materiały stworzone przy realizacji projektu

W celu realizacji projektu w pierwszym kroku przeprowadzone zostały badania marki pracodawcy oraz pracowników firmy (skupiające się na ich doświadczeniu, hobby, sposobach na rozwój i poszerzanie wiedzy oraz na mediach społecznościowych, z których korzystają). Badania te pozwoliły nam stworzyć persony, które obecnie wspierają członków Programu Ambasadorskiego w dotarciu do właściwych grup docelowych. Dzięki badaniu wyklarowała się również wizja EVP marki oraz jej misji i wizji, spójna dla wszystkich pracowników.

Wszystkie informacje, które uzyskaliśmy w wynikach powyższego badania zostały umieszczone w Podręczniku Programu Ambasadorskiego wraz z m.in. informacjami takimi jak: na czym polega ta inicjatywa, jakie są główne założenia, jak zacząć publikowanie, opisy person oraz przykłady z rynku i sesję Q&A.

Nakręcony został również humorystyczny film promujący Program Ambasadorski, który zaprezentowany był na ogólnofirmowym spotkaniu wraz z krótkim opisem inicjatywy.

Po zgłoszeniach osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie i zostania Ambasadorami rozpoczęła się seria szkoleń dotyczących uzupełnienia i dopracowania profilu na LinkedIn, wyszukiwania interesujących kontaktów na LinkedIn, tworzenia treści czy szukania inspiracji w przypadku braku pomysłów.

Aktualnie pracujemy nad kolejnymi tematami zgodnie z potrzebami naszych pracowników i na bieżąco przygotowujemy materiały.

Wyniki programu Clearcode Champions

Ambasadorzy rozwijają swoją sieć kontaktów i nawiązują relacje z ludźmi z branży, jak również wymieniają doświadczenia, wiedzę i poglądy. Konsekwentnie dzielą się wiedzą i śledzą tematy, które interesują ich grupę docelową.

Projekt przyczynił się również do rozwoju osobistego naszych pracowników np. czytania książek i artykułów, zgłębiania tematów o których chcą mówić, a także poprawę umiejętności miękkich oraz pisania (postów, artykułów), zarządzania własnym czasem, oraz dążenie do wyznaczonych sobie celów i wzmocnienie motywacji.

Kolejną kwestią jest interakcja i otworzenie się na innych specjalistów w branży i aktywne śledzenie oraz komentowanie publikacji innych osób. Dzięki programowi osoby zaangażowane w projekt dostrzegły pozytywną stronę social mediów.

 

Clearcode_1

Clearcode_2

Jak wprowadzić taki program w Twojej firmie? Krok po kroku

 1. Zastanów się, po co chcesz stworzyć taki program i wypisz korzyści, które dostrzegasz z jego wdrożenia.
 2. Spisz swoje pomysły i wizje oraz spróbuj zaangażować w jego realizację więcej osób – to mogą być na przykład członkowie zespołów HR czy Marketing.
 3. Przygotuj projekt programu i jego wdrożenie skonsultuj z osobami decyzyjnymi, np. Zarządem.
 4. Promuj inicjatywę wśród pracowników i podkreślaj korzyści. Spisz zasady, zrób ciekawą prelekcję, nagraj film.
 5. Pomóż Ambasadorom wystartować – zorganizuj szkolenia, które wyposażą ich w niezbędną wiedzę.
 6. Dbaj o podtrzymanie inicjatywy i stałe spotkania, które utrzymają między Wami kontakt i pomogą w dzieleniu się efektami pracy i pomysłami do wykorzystania w przyszłości.

Autorka:

Paulina Zawiślak, Public Relations & Communication Specialist w Clearcode.

Projekt zdobył wyróżnienie w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2021 w kategorii Wewnętrzna kampania wizerunkowa. Pełną listę nagrodzonych znajdziesz tutaj.