Employer Branding Employer Value Proposition EVP Strategia
Emotional Value Proposition, czyli EVP marki pracodawcy zdefiniowane na nowo

Emotional Value Proposition, czyli EVP marki pracodawcy zdefiniowane na nowo

Większość ludzi podejmuje decyzje pod wpływem emocji. Oczywiście są tacy, którzy próbują racjonalizować swoje wybory, ale stanowią oni mniejszość. Co więcej, ludzie chcą otaczać się markami, które kojarzą im się co najmniej dobrze. W czasach globalizacji oraz mnogości produktów i usług sztuka wyróżniania się jest jednym z najważniejszych czynników, które mają i będą miały wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej firm. Dlatego employer branding oparty na emocjonalnej więzi zyskuje na znaczeniu i ma w sobie siłę.

EVP marki pracodawcy

EVP marki pracodawcy jest najczęściej tłumaczone jako: Employer Value Proposition, Employee Value Proposition czy Employment Value Proposition – innymi słowy jest to unikalny zestaw ofert, skojarzeń i wartości, które pozytywnie wpływają na najbardziej odpowiednich dla naszej firmy kandydatów.

Jakie powinno być EVP pracodawcy? Po pierwsze atrakcyjne, po drugie prawdziwe, wreszcie wiarygodne, wyraziste i, co warte podkreślenia, unikalne. Właściwie zidentyfikowane EVP pomaga odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoba, którą pragniemy zrekrutować, powinna wybrać właśnie naszą organizację. Informacje zawarte w EVP powinny być z jednej strony spójne z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy, a z drugiej widoczne w działaniach przedsiębiorstwa i w jego kulturze organizacyjnej.

EVP to powód, dla którego ludzie chcą pracować dla tej firmy/marki a nie innej. To powód, dla którego przychodzą do firmy i w niej zostają. EVP to „unikalny produkt sprzedażowy” skierowany do talentów.

Emotional Value Proposition, czyli EVP zdefiniowane na nowo.

Gdzie szukać unikalności EVP? Są trzy obszary, spośród których pracodawcy wybierają wyróżniające ich atrybuty marki pracodawcy:

  1. Ekonomiczne, do których należą wynagrodzenia i benefity.
  2. Funkcjonalne, obejmujące takie aspekty jak rozwój zawodowy i osobisty, oferta szkoleniowa, ludzie, z którymi współpracujemy, atmosfera w organizacji, work life balance, elastyczność zatrudnienia czasu pracy.
  3. I wreszcie emocjonalne, do których należą między innymi: wizerunek branży, marki, reputacja, pozycja rynkowa, odpowiedzialność społeczna, kultura organizacyjna, etyczność organizacji, wartości firmowe, praca z „guru” w branży, bycie częścią „czegoś więcej” niż tylko pracownikiem.

Wartości wywołujące emocjonalne skojarzenia (czuję się dobrze pracując tutaj, moja praca ma znaczenie, mogę mieć wpływ na to co się dzieje, jestem dumny z naszych produktów itp.) z roku na rok mają coraz większe znaczenie w procesie identyfikowania unikalnych i wyróżniających się atrybutów marki pracodawcy.

Dlatego zachęcam wszystkich pracodawców do konstruowania EVP jako Emotional Value Proposition, czyli unikalnego zestawu emocjonalnej oferty skojarzeń i wartości, które pozytywnie wpłyną na zbudowanie długotrwałej emocjonalnej więzi pracodawcy z odpowiednimi kandydatami, jak również z pracownikami każdej firmy.

Mechanizmy budowania emocjonalnych więzi.

Jak tworzą się mechanizmy budowania emocjonalnych więzi z marką pracodawcy? Czy do pracy na rzecz ich budowania można wykorzystać właściwości ludzkiego mózgu? Jak zastosować tę wiedzę w employer brandingu?

Na te i inne tematy porozmawiamy podczas tegorocznej Konferencji: Employer Branding Management Summit 2017, która odbędzie się w Warszawie, 8 czerwca 2017 roku (www.ebsummit.pl). Zapraszamy!

Anna Macnar