Employer Branding
Employer branding 2012

Employer branding 2012

Co sprawia, że pracownicy są szczęśliwi, zaangażowani i lojalni? Sprawia to możliwość pracy dla firmy stwarzającej atmosferę i kulturę organizacyjną, która pozwala na interakcję między oczekiwaniami pracowników i kandydatów a oczekiwaniami firmy. I w tym miejscu, do akcji, powinien wkroczyć employer branding. Powinien, choć nie zawsze wkracza, ze szkodą dla pracodawców.

Działania employer brandingowe mają na celu, w długookresowej czyli strategicznej perspektywie, zapewnienie dopływu najbardziej utalentowanych kandydatów do organizacji oraz utrzymanie zaangażowania pracowników na najwyższym możliwym poziomie. Z definicji, perspektywa strategiczna, oznacza prognozowanie naprzód, identyfikację przyszłych trendów, szans i zagrożeń. Początek roku sprzyja takim analizom, więc warto przyjrzeć się najważniejszym wyzwaniom i trendom w obszarze employer brandingu, przed jakimi stoją organizacje.

Employer branding zyskuje na znaczeniu. Działania kształtujące wizerunek pracodawcy zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji są koniecznością, nie modą.Tymczasem strategia employer brandingowa jest wykorzystywana przez nielicznych pracodawców. Wzrost wykorzystania mediów społecznościowych i możliwość jawnej krytyki pracodawców powoduje, że brak zarządzania wizerunkiem jest co najmniej ryzykowne. Polscy pracodawcy w wielu badaniach podkreślają wzrost znaczenia employer brandingu w ich organizacjach i potrzebę przygotowania długookresowej strategii. Firmy, które w 2012 roku wdrożą taką strategię mogą korzystać z wielu benefitów, jakie przynosi employer branding.

Pokoleniowe zmiany demograficzne pogłębiają się. Z jednej strony liczba młodych kandydatów zmniejsza się, i to w sposób znaczący. Szacuje się, że w 2015 roku liczba polskich studentów zmniejszy się o 20% co będzie miało znaczenie dla pracodawców. Z drugiej strony, obecne od niedawna na rynku pracy pokolenie Y, jest bardziej wymagające od poprzedników, mniej lojalne wbec pracodawcy i bardziej mobilne. Dodatkowym wyzwaniem dla działów personalnych będzie konieczność zmierzenia się z problemem zarządzania międzypokoleniowego wewnątrz organizacji.

Jeszcze większa konkurencja o talenty

Choć nie widać jeszcze końca zawirowań kryzysowych w światowej gospodarce, to światowa walka o talenty wzrośnie w kluczowych regionach i branżach. Nadal widoczne jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych utalentowanych kandydatów. W zaawansowanych technologiach, w tym technologiach medycznych, w 2012 nastąpi znacząca eskalacja wojny o najlepszych kandydatów.

Programy utrzymania kluczowych pracowników wzrosną na znaczeniu

Prawie każdy ranking pokazuje, że mimo wysokiego zaangażowania i satysfakcji z pracy, większość pracowników jest gotowych rzucić pracę, gdy tylko dostaną lepszą ofertę. Zapotrzebowanie na zawody wysokiego popytu wzrośnie, przez co wielu pracodawców będzie musiało zrewidować programy utrzymania kluczowych pracowników w organizacji.

2012 rokiem smartfonów i tabletów, strony społecznościowe w rozkwicie

Rok 2011 był niewątpliwie rokiem rozkwitu prowadzenia działań wizerunkowych w serwisach społecznościowych. Facebook, Goldenline, LinkedIn, Twitter będą odgrywać rolę dominują w rekrutacji i kampaniach wizerunkowych w nadchodzących latach. Liczą się dobre pomysły na obecność w serwisach społecznościowych, których wciąż mało na polskim rynku.

Tymczasem smartfony i tablety stają się coraz częściej wykorzystywaną formą komunikacji przez użytkowników. Liczba posiadaczy smartfonów i tabletów rośnie z dnia na dzień, i mogą oni zarządzać niemal każdym aspektem życia zawodowego. Pracodawcy – liderzy zarządzania talentami, chcący dotrzeć szybciej do kandydatów, będą wykorzystywać te narzędzia do działań wizerunkowych i rekrutacyjnych.

Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy w 2012 roku musi być bardziej strategiczne, bardziej proaktywne i bliżej biznesu. Żeby pracownicy byli szczęśliwi, zaangażowani i lojalni trzeba zaplanować działania employer brandingowe, i dopasować je do zmieniających się warunków zewnętrznych, już dziś.