Employer Branding Employer Value Proposition EVP Strategia
Employer Value Proposition (EVP) – czyli jak się wyróżnić?

Employer Value Proposition (EVP) – czyli jak się wyróżnić?

Chcąc świadomie kształtować markę organizacji, jako pracodawcy, konieczne jest określenie unikalnych wartości marki pracodawcy (EVP), czyli duszę employer brandingu.

Analiza status quo organizacji pozwoliła na spojrzenie na nią z trzech ważnych perspektyw: perspektywy kandydata, pracownika firmy i kierunku, w jakim firma chce się rozwijać. Poznaliśmy organizm firmy, sposób jego funkcjonowania, najsłabsze i najmocniejsze organy. Już wiemy gdzie wymagana jest interwencja lekarska, a gdzie mechanizmy działają bardzo dobrze. Aby móc ruszyć w dalszą trasę modelowego employer brandingu, trzeba poznać duszę organizacji, czyli unikalne wartości pracodawcy (Employer Value Proposition).

Definicja

Koncepcja unikalnej wartości pracodawcy to niepowtarzalny zbiór wartości i skojarzeń, które pozytywnie oddziałują na grupę docelową kandydatów, co w efekcie końcowym powoduje wybór tego a nie innego pracodawcy. W EVP do głosu dochodzą zarówno cechy wizerunku, jak i wartości, które pozytywnie kojarzą się najbardziej pożądanym kandydatom przez pracodawcę. EVP jednakże nie jest jedynie wizualną ekspresją. To leżąca u podstaw kwintesencja wartości organizacji, którą prezentuje się przy pomocy strategii wizualnych i komunikacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców. Dobór słów, grafiki i kanałów komunikacyjnych może się różnić w zależności od grupy docelowej oraz rynku, na którym jest stosowany.

Filary EVP

Unikalne elementy wartości pracodawcy powinny być oparte na pięciu filarach, którymi są:

  1. Prawdziwość. Prawdziwa informacja jest kluczem do komunikacji EVP. I kandydaci i pracownicy weryfikują informacje podawane przez pracodawcę.
  2. Stabilność. Spośród kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności pracodawcy jest stabilność organizacji.
  3. Osiągalność. Unikalne wartości pracodawcy powinny być osiągalne.
  4. Atrakcyjność. Oczywiste jest także, że EVP, które ma pozytywnie oddziaływać na kandydatów musi być atrakcyjne.
  5. Niepowtarzalność. I ostatni, kluczowy filar, który wyróżnia pracodawcę spośród wielu ofert.

Wartości te powinny spójne współgrać z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy. Powinny być też zauważalne w funkcjonowaniu organizacji. Z wartości wynikają zarówno emocjonalne (czuję się dobrze pracując tutaj), jak i realne korzyści (tę organizację obchodzi mój rozwój zawodowy) dla aktualnych i przyszłych pracowników. EVP to wizytówka firmy odzwierciedlająca wizerunek, poprzez jaki organizacja chce zaprezentować się pracownikom i wszystkim zainteresowanym poza firmą. Marka pracodawcy przedsiębiorstwa powinna być widoczna także w działaniach i zachowaniach liderów firmy i być włączona do polityki, postępowania i praktyk przedsiębiorstwa.

Co jeśli nie masz EVP?

Rodzi się pytanie, czy brak jasno sprecyzowanych unikalnych wartości pracodawcy (EVP) niesie za sobą ryzyko dla marki pracodawcy? A i owszem. Warto pochylić się na argumentami za i przeciw. Korzyści wypracowania EVP już poznaliśmy, a jakie są ryzyka? Po pierwsze można stracić czas i pieniądze, jeżeli rzeczy, o których pracodawca chce opowiedzieć, są mało atrakcyjne dla grupy docelowej. Po drugie, komunikacja z odbiorcą będzie osłabiona, jeżeli informacje w niej zawarte są sprzeczne lub zbliżone do konkurencji. Trzeci argument dotyka ludzi w organizacji. Brak jasno sprecyzowanego EVP może spowodować trudności z rekrutacją właściwych kandydatów do zespołu.

Warto pamiętać i o taki ryzyku, że jeśli sama organizacja nie zadba o komunikację swojego EVP, to inni zrobią to za nią, co nie zawsze może być dla pracodawcy korzystne. O higienę swojej duszy firmowej powinni zadbać sami zainteresowani, do czego zachęcam.

Autor: Anna Macnar, HRM Institute

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na szkolenie! Zarejestruj się już dziś.

https://hrminstitute.pl/szkolenia-employer-branding/