Kampania wewnętrzna Konkurs EBEA
Feel the Pepco values, czyli nowa odsłona wartości!

Feel the Pepco values, czyli nowa odsłona wartości!

Intensywna ekspansja, nowe rynki, rekrutacja nowych pokoleń, sprawiły, że wartości Pepco, po wielu latach istnienia firmy, wymagały redefinicji i odświeżenia. Wyzwanie z tym związane było ogromne. Nie chcieliśmy zmiany o 180°, ale potrzebowaliśmy kampanii, pozwalającej na nowe otwarcie w naszej kulturze. Chcieliśmy zachować lokalny koloryt różnych krajów, ale i budować spójną kulturę międzynarodowej organizacji. Potrzebowaliśmy wartości zgodnych z doświadczeniem tych, którzy są z nami od dawna, ale przyciągających też nowych (często bardzo młodych) ludzi.

Nasza wizja sukcesu

Naszym celem było osiągnięcie stanu, w którym postępowanie w zgodzie z naszymi wartościami jest naturalne jak oddychanie; stworzenie drogowskazu dla pracowników – wyznaczającego ramy podejmowanych decyzji, realizowanych celów i codziennych działań. Chcieliśmy też na nowo zaangażować pracowników i pokazać, że wszystko co robią, ma wartość dla biznesu, oraz sprawić, aby wszyscy reprezentanci Pepco czuli się tak samo ważni i nie stracić nic z wyjątkowości Pepcooltury. Operacyjnie, naszym celem było sprawić, by cała organizacja zaczęła żyć zgodnie z wartościami.

Kulisy naszego projektu

Wypracowanie odświeżonych wartości, zakomunikowanie ich i utrwalenie – tak wyglądały etapy projektu.

Pierwszy z nich trwał 8 miesięcy, a zaczęliśmy go od przeprowadzenia kilkudziesięciu grup fokusowych z pracownikami z całej Europy, pytając ich o mocne strony Pepco. Na tej podstawie na nowo zdefiniowaliśmy wartości. Stworzyliśmy identyfikację wizualną i opisaliśmy zachowania pożądane w naszej Pepcoolturze. Zaangażowaliśmy w to ludzi Pepco – od pracowników sklepów, po członków zarządu.

Nie chcieliśmy sztampowej komunikacji. Zależało nam na tym, żeby poruszyć serca, zaangażować wszystkich pracowników Pepco i zaszczepić w nich ducha naszych odświeżonych wartości. W tym celu wdrożyliśmy program employee advocacy. Spośród pracowników, powołaliśmy dedykowaną grupę „Pepcoolture Influencers” liczącą 45 osób z różnych działów we wszystkich krajach. I to oni stali się twarzami projektu (a nie HR-y). Zaangażowaliśmy ich w każdy aspekt działania komunikacyjnego projektu, m.in. przeprowadzili oni warsztaty kulturowe z menedżerami nt. znaczenia nowych wartości, którzy przekazali wiedzę na temat wartości swoim zespołom. Przez cały czas trwania projektu wspierali też managerów we wszelkich kwestiach związanych z dobrym zrozumieniem wartości.

wartosci Pepco

Punktem startowym zakomunikowania odświeżonych wartości było dostarczenie welcome packów do sklepów, centrów dystrybucyjnych oraz biur w 17 krajach Europy. Do wszystkich zespołów trafiły związane z wartościami kreatywne przesyłki, materiały edukacyjne i list od CEO, w którym tłumaczył, dlaczego nowa kultura jest dla nas ważna. Wiedzieliśmy, że zainspirowanie pracowników do działania jest kluczowym aspektem w zrealizowaniu naszego celu, więc nieustannie przyświecała nam myśl: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem…”.

Utrwalenie poszczególnych wartości rozłożyliśmy na 5 miesięcy. Na każdy z nich składało się szereg działań: szczegółowa komunikacja nt. wartości miesiąca, materiały wideo z poszczególnych krajów. Dodatkowo wywiady z kadrą zarządzającą na temat wartości, graficzne materiały promocyjne i angażujące konkursy. Tematy konkursów zostały dobrane tak, by odzwierciedlały daną wartość, np. zadaniem pracowników było pokazanie ducha zespołu (wartość ZESPÓŁ) w dowolnej formie: wideo, TikTok, zdjęcie itp. Materiały od pracowników wykorzystujemy jako firma, ale dzielą się nimi również pracownicy, korzystając z social mediów. Dzięki temu utrwalamy je w zespole, ale też komunikujemy potencjalnym kandydatom i innym interesariuszom na zewnątrz organizacji.

wartosci Pepco

Wartości Pepco w centrum procesów HR

Wartości włączyliśmy też we wszystkie procesy HR. Przykładowo, w obszarze doceniania nie tylko stworzyliśmy poradniki nt. doceniania postaw zgodnych z konkretnymi wartościami, SZACUNKU przy udzielaniu feedbacku. Poszliśmy o krok dalej, prosząc pracowników, by podzielili się swoimi patentami na docenianie. Z nadesłanych zgłoszeń stworzyliśmy „Księgę doceniania Pepco”, do której dołączyliśmy wypowiedzi i zdjęcia przesłane nam przez pracowników w ramach konkursu. Wartości to także podstawa naszej komunikacji w ramach rekrutacji, onboardingu, przy tworzeniu programów rozwojowych dla pracowników czy zarządzania wynikami.

Sukces projektu widoczny w zaangażowaniu pracowników

Projekt odświeżenia wartości był dla nas strategiczny. Chcieliśmy, by naszą kulturę czuł i współtworzył każdy i… udało się! Tchnęliśmy nowego ducha w naszą kulturę organizacyjną, skutecznie angażując pracowników. Według badań wewnętrznych, które przeprowadziliśmy, zdecydowana większość pracowników utożsamia się z wartościami. W przypadku niektórych wartości zaangażowanie jest o 20 pp. wyższe w przypadku średniej rynkowej!

Projekt został skonstruowany w taki sposób, aby móc monitorować jego efektywność na bieżąco. Począwszy od liczby zgłoszeń podczas rekrutacji influencerów, liczbą osób biorących udział w warsztatach czy zgłoszeń w ramach konkursów. Ich celem było zaangażowanie pracowników w proces wdrażania odświeżonych wartości do organizacji.

Przygotowując kampanię liczyliśmy na pozytywny odbiór wśród pracowników, ale ich zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania. Trafiały do nas nie tylko liczne, ciekawe zgłoszenia konkursowe ale również wiele pozytywnych opinii o kampanii. W sumie było ponad 1000 zgłoszeń grupowych.

wartosci pepco

Kolejne kroki w budowaniu Pepcooltury

To jeszcze nie koniec! Już teraz jesteśmy pewni, że nasi pracownicy przez długi czas będą kierowali się naszymi wartościami w pracy, jak i w życiu osobistym. Zakończyliśmy wdrażanie wartości i weszliśmy w etap przypominania o nich.

Jednym z działań, które przygotowaliśmy w tym celu jest Pepcoolture Masters. Ten program to wyjątkowa przestrzeń dla naszych pracowników, w której mogą doceniać te koleżanki i kolegów, których codzienne kierowanie się wartościami, wsparcie i zaangażowanie w pracę podziwiają. W pierwszym roku funkcjonowania programu rozciągniętego na 17 krajów otrzymaliśmy prawie 1200 zgłoszeń. Nasi pracownicy naprawdę rozumieją ideę doceniania! Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych pracowników, dlatego zaplanowaliśmy już jego kontynuację w kolejnym roku.


Projekt zdobył wyróżnienie w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2023 w kategorii kampania wewnętrzna. Pełną listę nagrodzonych znajdziesz tutaj.