Kampania społeczna Tekst partnerski
Kampania “Praca dla wszystkich”

Kampania “Praca dla wszystkich”

Praca dla wszystkich – IRC zachęca pracodawców do tworzenia inkluzywnego społeczeństwa poprzez aktywizację zawodową osób z Ukrainy. Ponad półtora roku od eskalacji wojny w Ukrainie, która doprowadziła do zmian na polskim rynku pracy, International Rescue Committee w Polsce (IRC) rozpoczyna kampanię „Praca dla wszystkich”. Kampania skierowana jest do polskich przedsiębiorców, aby zachęcić ich do wsparcia integracji Ukrainek i Ukraińców na polskim rynku pracy. Główny postulat kampanii nawołuje do wspólnej odpowiedzialności za tworzenie inkluzywnego i różnorodnego społeczeństwa.

  • Odsetek osób z Ukrainy w Polsce, które wykonują pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami, znacznie spadł – z 68 proc. w 2021 roku do 35 proc. w bieżącym roku[1].
  • Większość osób z Ukrainy, które poszukują pracy, to kobiety, które mierzą się z dodatkowymi wyzwaniami podczas poszukiwania pracy.
  • 55 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez IRC doświadczyło przynajmniej jednej formy dyskryminacji na rynku pracy[2].
  • IRC wspólnie ze specjalistami i specjalistkami HR, pracodawcami i managerami, zarówno z Polski, jak i Ukrainy, którzy chcą pomóc uchodźcom na rynku pracy, rozpoczyna kampanię Praca dla wszystkich”. Ma ona wspierać pracodawców w lepszym zrozumieniu nowo przybyłych osób w Polsce. Ma też podpowiadać, jak tworzyć bardziej inkluzywne i różnorodne miejsca pracy.

Pracownicy i pracownice z Ukrainy nie są nowi na polskim rynku pracy. Przed eskalacją wojny w Polsce pracowało ponad milion Ukraińców i Ukrainek. Sytuacja osób z Ukrainy, które przyjeżdżają do Polski po 24.02. 2022 roku, radykalnie różni się od wcześniejszych realiów życia i pracy.

Badania

Badania przeprowadzone przez EWL Group wspólnie ze Studium Europy Wschodniej UW we wrześniu 2022 roku podają, że 59 proc. obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski, posiada wyższe wykształcenie. Chociaż kolejna edycja tego badania z marca 2023 roku wskazuje, że aż 78% przebywających w Polsce obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie w naszym kraju[3], to wielu z nich wykonuje prace, które są poniżej ich kwalifikacji i doświadczenia lub zupełnie z nimi niezwiązane. W grudniu 2021 roku niemal 68 proc. respondentów deklarowało, że zajmuje stanowiska odpowiadające ich kompetencjom. Zaś w 2023 roku odsetek ten wyniósł jedynie 35 proc. W dodatku najnowszy raport IRC wskazuje, że wiele z nich mierzy się z dyskryminacją i innymi formami nadużyć w miejscu pracy[4].

praca dla wszystkich

Większość spośród osób z Ukrainy z zarejestrowanym PESEL-em w Polsce to kobiety. Mierzą się z różnymi wyzwaniami, jak zapewnienie opieki nad dziećmi, lęk o bliskich w Ukrainie, których często wspierają finansowo. Do tego dochodzą trudności mieszkaniowe, stres i konieczność dostosowania się do nowego miejsca zamieszkania. Według badań przeprowadzonych przez IRC, brak możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi i nieumiejętność posługiwania się językiem polskim wciąż stanowią największą barierę dla kobiet z Ukrainy na rynku pracy[5]

Ukraińcy i Ukrainki wnoszą swoje umiejętności, świeżą energię i pomysły do nowych miejsc pracy. Zatrudnianie osób z Ukrainy stanowi szansę na zapełnienie pustych stanowisk na rynku pracy, które wynikają starzenia się społeczeństwa, niskiego poziomu bezrobocia i migracji wykwalifikowanych polskich pracowników do innych krajów europejskich. Wchodzimy w nowy etap wsparcia uchodźców w Polsce, w którym chcemy aktywnie włączać osoby z Ukrainy do polskiego społeczeństwa i pomagać im odbudować swoje życie. Do tego potrzebujemy zaangażowania polskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli i mogli zatrudniać, wspierać oraz szkolić ukraińskich pracowników i pracowniczki. Wspólnie możemy tworzyć bezpieczną przyszłość dla siebie i swoich dzieci, ale też budować zintegrowane i różnorodne społeczeństwo w Polsce.

Alan Mosley, dyrektor IRC w Polsce

Budowanie zespołu to nie lada wyzwanie, które wymaga od managerów i przedsiębiorców wiele wysiłku, zaangażowania i przygotowań. Zwłaszcza, gdy pracownicy i pracownice po raz pierwszy rozpoczynają swoją przygodę na polskim rynku pracy i potrzebują dodatkowego wsparcia w odnalezieniu się nie tylko w firmie, ale też kraju. Polscy pracodawcy wymieniają szereg wyzwań, które napotykają w czasie zatrudniania osób z Ukrainy. Mówią przede wszystkim o nieznajomości języka polskiego, konieczności zapewnienia elastycznego grafiku pracy i obawie, czy wdrożony pracownik zostanie w firmie na dłużej. Przeważają jednak pozytywne historie udanej współpracy polskich firm i pracowników z Ukrainy. Zespół IRC w Polsce również ma takie doświadczenie. Głównym przesłaniem naszej kampanii, które chcemy przekazać pracodawcom jest to, że wszyscy wszyscy jesteśmy częścią procesu integracji osób z Ukrainy w Polsce.

Joanna Surwiłło, Koordynatorka sektora ds. rozwoju ekonomicznego w IRC w Polsce

W kampanii „Praca dla wszystkich” IRC pokazuje, że idea pracy dla każdego – niezależnie od kraju pochodzenia – jest możliwa. Nierzadko wymaga dodatkowego zaangażowania, wsparcia czy zmiany kultury pracy w firmie. Kampania opiera się na idei współpracy ze środowiskiem HR i przedsiębiorcami . Także chcemy przybliżyć historię osób z Ukrainy, które znalazły zatrudnienie w Polsce i budują tu udaną karierę.

Chcemy tym samym ułatwić dialog między pracodawcami a osobami, które dopiero wchodzą na polski rynek pracy. Naszą kampanię wspierają m.in. tacy przedsiębiorcy i opiniotwórcy jak Inna Yarowa, założycielka sieci kawiarni Dobro&Dobro.

Więcej na stronie kampanii: Praca dla wszystkich | International Rescue Committee (IRC)

Warto wiedzieć:

  • Znacząca większość uchodźców i uchodźczyń wolałaby nie korzystać z pomocy programów humanitarnych i być niezależna. 39 proc. obywateli Ukrainy w Polsce zadeklarowało, że jest obecnie zatrudnionych na stałe lub czasowo. Spośród niezatrudnionych osób (61 proc. respondentów), 56 proc. szuka pracy i jest gotowe do jej rozpoczęcia. Wskazują na to wyniki badań odbiorców pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy w Polsce prowadzonej przez IRC we wrześniu-październiku 2022 roku. Co więcej, jedna piąta respondentów (22,5 proc.) gotowa jest do przeprowadzenia się do innego miasta, jeżeli zajdzie taka konieczność.
  • IRC w partnerstwie z Fundacją Innowacja i Wiedza prowadzi Centra Wsparcia i Integracji „Krok do pracy” dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Sa one także dla innych, którzy szukają wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia w Polsce. Centra działają w Poznaniu i Katowicach od marca tego roku. Oferują różnorodne usługi, m.in.: kursy języka polskiego, szkolenia, pomoc prawną, doradztwo zawodowe. Wszystko po to, aby zapewnić jak najlepsze możliwości. Dodatkowe wsparcie w integracji i odbudowie życia tym, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed wojną.
  • Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) i International Rescue Committee (IRC) organizuje 26-27 października 2023 w Katowicach targi pracy: Work for All. Zarówno Polacy, jak i uchodźcy z Ukrainy, a także obywatele innych krajów, będą mieli szansę na bezpośrednie spotkanie z pracodawcami i znalezienie pracy. Więcej na https://ekmsp.eu/.

kampania

Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać o kampanii lub mają dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Weroniką Rzeżutką-Wróblewską: weronika.rzezutka@rescue.org lub pod numerem telefonu: + 48 537 688 256.

The International Rescue Committee (IRC) to międzynarodowa organizacja pomocy humanitarnej. IRC zaczęło aktywnie wspierać osoby dotknięte wojną w Ukrainie od lutego 2022 roku. Wspieramy osoby w potrzebie zarówno bezpośrednio na miejscu, jak i w partnerstwie zlokalnymi organizacjami. W Polsce zapewniamy pomoc finansową tym, którzy najbardziej jej potrzebują, oferujemy wsparcie prawne oraz różnego rodzaju pomoc psychospołeczną, w tym bezpieczne przestrzenie dla kobiet i dzieci. 

[1] IV edycja raportu „Obywatele Ukrainy w Polsce i na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”. Badanie zostało przeprowadzone przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Za: https://studium.uw.edu.pl/badanie-istotne-zmiany-w-profilu-obywateli-ukrainy-przebywajacych-w-polsce/.

[2] Protection Monitoring Report, IRC, 2023.

[3] IV edycja raportu „Obywatele Ukrainy w Polsce i na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”.

[4] Tak wskazuje najnowszy Protection Monitoring Report przygotowany przez IRC w Polsce. IRC przeprowadziło także kampanię “Poznaj swoje prawa”, skierowaną do osób z Ukrainy w Polsce. Ma ona podnieść świadomość Ukrainek i Ukraińców na temat ich praw pracowniczych, sposobów działania rynku pracy w Polsce oraz wskazać, gdzie mogą zwrócić się o pomoc w razie potrzeby.

[5] Labour Market Assessment Report, IRC, 2022.