Dobre praktyki Innowacja EB Kokurs EBEA
Pepco Universe GAME CHANGER

Pepco Universe GAME CHANGER

Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi z tego, że gamifikacja „Pepco Universe” wygrała główną nagrodę w kategorii Innowacja konkursu Employer Branding Excellence Awards. Na ten sukces złożyła się intensywna i, co warte podkreślenia, partnerska współpraca zespołów Pepco i Pro Business Solutions – partnera technologiczno-merytorycznego. Jednocześnie nie byłoby tego sukcesu bez zaangażowania i aktywnego uczestnictwa Kierowników sklepów Pepco, dla których przygotowaliśmy gamifikację. Wszystkim im bardzo dziękujemy.

Wdrożenie projektu – pierwsze kroki

Gamifikacja jest powszechnie postrzegana jako uniwersalne narzędzie budowania motywacji wokół wskazanego celu, w oparciu o psychologiczne mechanizmy obecne w grach. Natomiast, jak w każdym projekcie, kluczem do sukcesu było odnalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co jest naszym celem?
 • Kto jest naszą grupą docelową i jaka jest jej specyfika funkcjonowania?
 • Jakie miary sukcesu uznamy za właściwe?
 • W jakim horyzoncie czasowym chcemy działać?

Do tego ważne było dobranie właściwych partnerów, takich jak PRO Business Solutions, a następnie wspólny wybór najlepszego narzędzia do realizacji zdefiniowanych celów.

Nadrzędny cel biznesowy

W tle oczywiście najważniejsza jest sprzedaż, a jednym z podstawowych elementów wspierających ją, jest dostarczenie Klientom powtarzalnych, pozytywnych doświadczeń kontaktu z marką, w trakcie ich wizyt w sklepach. Kluczowymi osobami w tym procesie są Kierownicy sklepów, kreujący obraz sieci poprzez pracę swoją i swoich zespołów.

Rola employer brandingu w realizacji tego celu

Chcąc zachować pożądany wizerunek marki, ważne jest również podejmowanie działań nakierowanych na pracowników, w ramach działań wpisujących się w employer branding. Pozwala to utrzymać wysoki poziom zaangażowania, zatrzymać w organizacji cennych pracowników, a także i przyciągnąć pożądanych kandydatów, uzupełniających struktury naszej dynamicznie rozwijającej się sieci.

Właśnie w ramach budowania marki pracodawcy podkreślamy, że jesteśmy firmą nowoczesną, dbającą o rozwój pracowników. Oczywiście realizacja powyższego wymaga bieżącej aktualizacji prowadzonych działań.

Dlaczego gamifikacja?

Wierząc, że wysoki poziom kompetencji zarządczych i operacyjnych kierowników sklepów przekłada się na jakość pracy zespołów i doświadczenia naszych klientów, zdecydowaliśmy zdiagnozować czy i w jaki sposób zmodyfikować dotychczasowe programy rozwojowe. Dodatkowym wyzwaniem była wielkość grupy docelowej, czyli ponad 1.200 managerów w Polsce, i planowane rozszerzenie programu na kilkanaście innych krajów (obecnie trwa wdrożenie).

Cały projekt podzieliliśmy na kilka faz:

 • diagnozę obecnej sytuacji,
 • modyfikację obejmującą zarówno merytorykę jak i procesy rozwojowe,
 • piloty nowych rozwiązań, połączone z ewaluacją,
 • wdrożenie nowego systemu.

Gamifikację wybraliśmy jako narzędzie wspierające naszą organizację w jednoczesnej realizacji 4 obszarów, w perspektywie min. 1 roku:

 • Wzmocnienie wizerunku nowoczesnej firmy – nasi managerowie są przecież z coraz młodszych pokoleń.
 • Wsparcie tradycyjnego systemu szkoleń – utrwalając już zdobytą wiedzę i dodając kolejne elementy, zarówno z obszarów miękkich, jak i proceduralnych.
 • Wzrost zaangażowania – poprzez grę z elementami indywidualnymi i zespołowymi.
 • Permanentne wsparcie szkoleniowe 1.200 managerów – wpisując się w trend mikro szkoleń, realizowanych dzień po dniu, przy zachowaniu optimum kosztowego.

Pepco gamifikacja

Gamifikacja jako narzędzie rozwojowe

Gamifikacja to nie tylko dobra zabawa i gra, lecz także rywalizacja, w której chodzi przede wszystkim o to, by zmotywować i zaangażować użytkowników do utrwalania wiedzy. Gdy odkrywamy nowe miejsca, zdobywamy kolejne poziomy, wchodzimy w interakcję z innymi użytkownikami, buduje się w nas pozytywne doświadczenie, które chcemy powtarzać.

Największą siłą tej gry jest jej szerokie zastosowanie szkoleniowe. Za pomocą regularnych pigułek wiedzy uczestnicy poznają takie obszary jak: motywowanie zespołu, udzielanie feedbacku, procedurę płatności czy wartości PEPCO. Pigułki zostały stworzone tak, by uczestnik przyswoił kluczowe informacje w krótkim czasie, a w kolejnym etapie, w ramach pojedynku, zweryfikował swoją wiedzę, jednocześnie konkurując z innymi Kierownikami. Wynik indywidualny jednocześnie przekłada się na pozycję w rankingu zespołu sklepów z danego terenu. W tle następuje ugruntowanie i wyrównanie wiedzy.

Dedykowany wirtualny świat

By przenieść użytkowników na chwilę w inną rzeczywistość, cała gra jest osadzona w świecie nazwanym Pepco Universe. Główną bohaterką jest Pepcoria, która, tak samo jak użytkownicy, boryka się z wieloma wyzwaniami. Musi też radzić sobie z nieprzewidywalnymi zmianami i osiągać założone cele. W realnym świecie jest więc ona odpowiedniczką Kierowniczki/Kierownika każdego z naszych sklepów. Ta wymagająca rola nie przeszkadza jej jednak przywdziewać kostiumu superbohaterki. Pod tajemniczo brzmiącym imieniem, spieszy innym z pomocą, używając przy tym swoich niezwykłych umiejętności.

 

miara sukcesu

Ewaluacja i rezultaty w liczbach

Miary sukcesu:

 • Wszystkie ustalone KPI projektowe są cyklicznie raportowane:
  • Wzrost wiedzy – mierzony różnicą % poprawnych odpowiedzi na wejściu i na wyjściu z modułu.
  • Poziom zaangażowania – % aktywnych (uczestniczących w pojedynkach wiedzowych) uczestników.

Rezultaty:

 • Wzrost wiedzy – średni wynik w ciągu 38 tygodni to +11,5 p.p. (cel +8 p.p.)
  • Najwyższe wzrosty dla pojedynczego modułu dochodziły do ok. +20.p.p.
  • Wzrosty w „najsłabszych” Zespołach, przekraczały +36 p.p.

 • ŚREDNIA ZAANGAŻOWANIA w ciągu 38 tygodni to 96% (cel min. 90 %)
  • Ostatnie 2 miesiące powrót do 98%

wskazniki gamifikacja

Wnioski:

 • Zdefiniowanie celów pozwala świadomie dobrać najlepsze narzędzia.
 • Gamifikacja buduje zaangażowanie i wspiera wzrost wiedzy, przy konsekwentnym profilowaniu narzędzia do wyznaczonych celów.
 • Odpowiednio zarządzana, działa długofalowo.

 

Autorzy:

Małgorzata Nowińska – Training and development manager Pepco
Wiktor Miałkowski – Partner Pro Business Solutions

Zajrzyj na stronę Pepco Kariera


Projekt zdobył główną nagrodę w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2022 w kategorii Innowacja EB. Pełną listę nagrodzonych znajdziesz tutaj.