Employer Branding Strategia
Po pierwsze strategia…

Po pierwsze strategia…

Wydawać by się mogło, że jasno zdefiniowaną strategię employer brandingową posiada znakomita większość polskich firm. A jednak…

Zaskakuje fakt, że tylko 10 proc. firm, które wzięły udział w badaniu „Employer branding w Polsce 2012” przeprowadzanym przez HRM Institute, zadeklarowało posiadanie jasno określonej strategii kształtowania wizerunku pracodawcy. Natomiast pocieszające jest to, że 36 proc. firm ma strategię, którą rozbudowuje i dopracowuje, a 29 proc. aktualnie pracuje nad jej kształtem. 22 proc. polskich pracodawców nie ma strategii employer brandingowej i nie podejmuje w tej chwili działań w tym zakresie.

Mimo tych 22 proc. pracodawców widoczny jest wzrost znaczenia posiadania uporządkowanej strategii employer brandingowej wśród polskich pracodawców, co mnie, pasjonata i badacza tematu kształtowania wizerunku pracodawcy bardzo cieszy. Tym bardziej, że pracodawcy widzą połączenie pomiędzy strategicznym kształtowaniem wizerunku pracodawcy, a pozyskiwaniem najlepszych kandydatów do firmy, a przecież tutaj tkwi jeden z kluczowych elementów działań employer brandingowych. 50 proc. firm już dziś deklaruje, co prawda w małym stopniu, ale jednak, problem w znalezieniu właściwych kandydatów do pracy dla swojej firmy, a 25 proc pracodawców widzi taki problem w przyszłości. Tylko 24 proc. ankietowanych nie widzi problemu w pozyskiwaniu dobrych kandydatów do firmy.

Idąc tym tropem dalej, zachęcam pracodawców do zadania sobie pytania, czy firma może stracić udziały w rynku, nie mając odpowiednich ludzi. W analizowanym badaniu aż 47 proc. pracodawców odpowiedziało na to pytanie, że owszem i to w dużym stopniu, a 39 proc. firm także odpowiedziało twierdząco, choć w niewielkim stopniu. A wielu firmom coraz trudniej jest przyciągać do swojej organizacji kandydatów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami (52 proc.), kandydatów pasujących do kultury organizacyjnej w firmie (34 proc.), kandydatów prawdziwie zaangażowanych w swoją pracę (36 proc.), kandydatów chcących związać się z firmą na dłużej (17 proc.).

A dlaczego firmy nie znajdują właściwych kandydatów? Oczywiście, zdaniem ankietowanych, najczęściej wymienianą przyczyną jest wynagrodzenie i możliwości awansu w firmie, które nie są wystarczająco konkurencyjne (41 proc.). Jednak w drugiej kolejności polscy pracodawcy widzą problem w tym, że kandydaci nie zdają sobie sprawy z ich oferty, jako pracodawcy (24 proc.), a reputacja i wizerunek jako pracodawcy nie są wystarczająco atrakcyjne (23 proc.). 16 proc. polskich pracodawców upatruje przyczynę trudności w pozyskaniu właściwych kandydatów w nie wystarczająco atrakcyjnej kultura organizacyjnej w firmie.

Polscy pracodawcy coraz częściej zadają sobie pytania, dlaczego nie przyciągają ważnych dla firmy kandydatów, co powinni zrobić, żeby byli bardziej skuteczni, jak te działania przekładają się na ich firmę. Stąd prosta droga to odpowiedzi, że strategia kształtowania marki pracodawcy jest kluczowa dla sukcesu firmy, ponieważ ludzie są strategicznym zasobem firmy i bez strategii employer brandingowej będzie firmom coraz trudniej przyciągnąć, angażować, motywować i zatrzymać kluczowych pracowników.

Badanie „Employer branding w Polsce 2012” (po szczegóły zapraszam na www.hrminstitute.pl) jest pierwszym polskim kompleksowym badaniem analizującym działania employer brandingowe pracodawców w Polsce. Ekspertyza to pozwoli na wymianę doświadczeń i promocję najlepszych praktyk wykorzystywanych przez liderów w kształtowaniu wizerunku pracodawcy. Mam także nadzieję, że zawarte w raporcie wyniki badań otworzą debatę o znaczeniu działań wizerunkowych w Polsce, o skuteczności wykorzystywanych narzędzi i wyzwaniach stojących przed pracodawcami.