Badania Blog EB Book Profesjonalista
Profesjonalista 2020

Profesjonalista 2020

Czego oczekują profesjonaliści? Jak ich zachęcić do współpracy?

Sytuacja na rynku pracy sprzyja osobom z doświadczeniem zawodowym, które często mogą wybierać spośród wielu ofert. Co zatem może przyciągnąć ich uwagę? Jak różnią się oczekiwania profesjonalistów w zależności od posiadanego stażu zawodowego? Jakiego pracodawcy szukają profesjonaliści? Już po raz trzeci zapytaliśmy o to samych profesjonalistów, którzy wzięli udział w badaniu Wymarzony pracodawca dla profesjonalisty 2019 i podzielili się swoimi oczekiwaniami wobec pracy i pracodawców.

Profesjonaliści niezmiennie stanowią najbardziej pożądaną przez pracodawców grupę kandydatów. Osoby, które mają doświadczenie zawodowe powyżej roku, to kluczowi kandydaci dla 88% pracodawców. Warto przy tym podkreślić, że w porównaniu do 2018 roku nastąpił wzrost zapotrzebowania na zatrudnienie profesjonalistów aż o 7%. Jednocześnie pracodawcy uważają, że osoby z doświadczeniem zawodowym i wysokimi kompetencjami to najtrudniejsi do pozyskania kandydaci (aż 60% wskazań)[1].

 

Bardzo cieszymy się, że jesteśmy nr 1 w naszej branży w kolejnym ważnym rankingu. Chcemy, żeby EY było dla każdego profesjonalisty miejscem, w którym może osiągnąć swoje zawodowe cele najszybciej, jak to możliwe. W minionym roku finansowym aż 27% nowych osób zatrudniliśmy dzięki poleceniom naszych pracowników. To pokazuje, że wspólnie tworzymy wyjątkowe miejsce do pracy. Wszystkich chętnych, by przekonać się o tym osobiście zapraszam na ey.com/kariera.

Anna Woźniak, Recruitment & Employer Branding Leader, region CESA, EY Polska

Profesjonaliści rzadziej rozglądają się za pracą

Profesjonaliści są trudnymi do zrekrutowania kandydatami, ponieważ najczęściej mają już pracę. Ilość osób deklarujących, że obecnie aktywnie szuka pracy, spadła do 40% (z 47% w 2018 r.). Najbardziej widoczne jest to w grupie badanych z dłuższym stażem (powyżej 20 lat), w której aktywnie szuka pracy 38% ankietowanych. Czy to oznacza, że profesjonaliści znaleźli pracodawcę, który spełnia ich oczekiwania? A może pracodawcy zauważyli, że znacznie lepiej jest zatrzymać w firmie pracowników z długim stażem? Zamiast szukać nowych, których trzeba wdrożyć i nauczyć wielu rzeczy, co wymaga czasu, energii i nakładów finansowych.

Niezależnie od przyczyny, pracodawcy nie powinni zasypiać gruszek w popiele, ponieważ tylko 51% badanych wskazuje, że ich praca kojarzy im się pozytywnie. 35% respondentów ma neutralne skojarzenia z pracą, a reszta – negatywne. Można z tego wnioskować, że niemal połowa pracowników może skorzystać z nadarzającej się okazji do zmiany pracodawcy, ponieważ z obecnym nie jest emocjonalnie związana.

Profesjonaliści mniej mobilni

Spada również zainteresowanie doświadczonych pracowników zmianą miejsca zamieszkania z uwagi na pracę. Na podjęcie pracy w innym miejscu w Polsce otwartych jest 41% ankietowanych, przy czym najbardziej skłonni do tego są profesjonaliści ze stażem do 5 lat (49%). Najbardziej niechętne takim zmianom są osoby ze stażem 10–20 lat (tylko 31%), dla których zmiana miejsca zamieszkania wiąże się często z prawdziwą rodzinną rewolucją.

Jeszcze mniej osób chciałoby wyjechać do pracy za granicę – wskazuje tak 38% ankietowanych. Tu również największą mobilnością wykazują się osoby młode – aż 47% osób ze stażem 1–5 lat byłoby skłonnych podjąć pracę za granicą. Wśród osób ze stażem 10–20 lat odsetek ten spada do 30%, a najmniej chętni są do tego profesjonaliści ze stażem powyżej 20 lat. Ta ostatnia grupa może mieć dodatkowo barierę w postaci niedostatecznej znajomości języków obcych.

Pieniądze to nie wszystko

Wielu pracodawców próbuje skusić profesjonalistów lepszym wynagrodzeniem i jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności oferty. W zależności od długości stażu atrakcyjne zarobki są wymieniane na jednym z pierwszych trzech miejsc wśród atrybutów atrakcyjnego pracodawcy. Jeśli jednak przyjrzeć się powodom podjęcia pracy u danego pracodawcy, to zarobki znalazły się dopiero na trzecim miejscu. Najmniejszą uwagę na zarobki przy podjęciu obecnej pracy zwracali badani ze stażem 1–5 lat. Wiedzą, że wielu rzeczy jeszcze muszą się nauczyć, dlatego ważniejsze są dla nich możliwości rozwoju i atrakcyjne zadania wykonywane w pracy. Warto jednak podkreślić, że po zdobyciu doświadczenia zawodowego pracownicy oczekują lepszych zarobków i jeśli nie są w stanie ich uzyskać u obecnego pracodawcy, szukają lepszych ofert. Nieatrakcyjne wynagrodzenie to najczęstsza przyczyna rozstania z pracodawcą deklarowana przez badanych ze stażem 5–10 i 10–20 lat.

Co ciekawe, atrakcyjne wynagrodzenie jest uznawane za czynnik najbardziej motywujący do pracy przez pracowników na każdym etapie kariery zawodowej. Trzeba jednak pamiętać, że to motywator, który dość szybko powszednieje. Dzisiejsza podwyżka za miesiąc będzie już tylko elementem standardowego wynagrodzenia, więc trzeba szukać również innych bodźców.

Chcemy być doceniani i mieć poczucie sensu pracy

Równie ważne jak zarobki są: przyjazna atmosfera w zespole (94% wskazań), docenianie pracowników (94%) oraz poczucie sensu w pracy (92%). Przyjazna atmosfera w zespole jest ważna dla każdego pracownika. Nie trzeba nikogo przekonywać, że jeśli w pracy dobrze się czujemy, jesteśmy wydajniejsi, lepiej współpracujemy i rozwiązujemy problemy. Chętniej też przychodzimy do pracy. Bardzo pozytywne jest to, że ponad 3/4 ankietowanych ocenia atmosferę w swojej pracy jako dobrą lub bardzo dobrą.

Warto podkreślić, że poczucie doceniania może być tym, co zatrzyma pracowników w firmie. Szczególnie dotyczy to tych, których zarobki są na poziomie pozwalającym na zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny. Niedocenianie w pracy znalazło się na czwartym miejscu wśród przyczyn rozstań z pracodawcą (co piąty profesjonalista odszedł z pracy z tego powodu). Charakterystyczne przy tym jest to, że ten powód częściej podają pracownicy z większym stażem. Łatwo zauważyć, że na początku pracowników otacza się opieką i częściej się chwali, zapewne uważając, że ci bardziej doświadczeni tego już nie potrzebują. Tymczasem na każdym etapie kariery chcemy wiedzieć, że robimy coś dobrze, a nasze wysiłki są zauważane i doceniane – aż 90% badanych podkreśla, że chcieliby być doceniani na co dzień.

Wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego rośnie poczucie, że nasza praca ma znaczenie dla innych.  

Ważnym aspektem jest dla profesjonalistów poczucie sensu w pracy. 96% profesjonalistów zgadza się ze stwierdzeniem, że chcą, by ich praca była ważna i miała sens dla innych. Często podkreśla się, że jest to cecha charakterystyczna dla pokolenia Z, tymczasem wyniki naszego badania pokazują, że poczucie sensu w pracy jest tak samo ważne dla młodych profesjonalistów, jak i dla osób z bardzo długim stażem zawodowym.

Benefity dopasowane do potrzeb

Warto podkreślić, że benefity pozapłacowe nie są tym, co w pierwszej kolejności przyciąga kandydatów do danego miejsca pracy. Nie znalazły się nawet w pierwszej dziesiątce atrybutów marki pracodawcy ważnych dla profesjonalistów, niezależnie od stażu pracy. Nie są również wymieniane wśród najważniejszych przyczyn podjęcia pracy u obecnego pracodawcy. Ich brak lub niska atrakcyjność nie jest też powodem rozstań z pracodawcami.

Jednak gdy kandydat ma do wyboru podobne oferty pracy, benefity są często tym, co decyduje o wyborze danego pracodawcy. Jakie benefity są najatrakcyjniejsze? To oczywiście zależy od etapu życia zawodowego i prywatnego, na jakim znajdują się pracownicy. Profesjonaliści ze stażem do 5 lat za najbardziej atrakcyjny benefit uznają różnego rodzaju dopłaty do studiów (aż 65% wskazań). Egzaminy zawodowe czy studia podyplomowe są kosztowne, a zarobki młodych profesjonalistów często nie są jeszcze na odpowiednio wysokim poziomie.

Ich koledzy z większym doświadczeniem zawodowym najbardziej cenią sobie możliwość pracy zdalnej. Wskazuje tak 47% osób ze stażem 5–10 lat i aż 61% osób ze stażem 10–20 lat. Wielu z nich pewnie założyło już rodziny, więc możliwość pracy zdalnej ułatwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Osoby z największym doświadczeniem zawodowym (powyżej 20 lat) najbardziej doceniają rozszerzony pakiet opieki medycznej (51% wskazań).

Profesjonaliści chcą się rozwijać na każdym etapie kariery zawodowej

Pracodawcy, którzy chcą przyciągać i zatrzymać w firmie profesjonalistów, powinni zadbać o to, by praca była ciekawa i pełna wyzwań. Ważny jest ustawiczny rozwój zawodowy, bo tego oczekują osoby zarówno rozpoczynające swoją karierę, jak i mające za sobą wieloletnie doświadczenie. Na każdym etapie kariery profesjonalista oczekuje wyzwań i ceni pracę, w której będzie wykonywać atrakcyjne zadania.

Aż 95% młodych profesjonalistów, którzy są kluczową grupą kandydatów dla większości pracodawców[2], szuka pracy, którą będzie lubić i w której będzie rozwijać się zawodowo. Brak możliwości rozwoju zawodowego to najczęściej wymieniana przyczyna rozstania z pracodawcą, wyprzedzająca lub stojąca na równi z nieatrakcyjnym wynagrodzeniem. Również wybór najbardziej atrakcyjnych benefitów wskazuje na to, że profesjonaliści chcą się rozwijać niezależnie od posiadanego stażu pracy. Dopłaty do studiów i egzaminów, szkolenia zawodowe i szkolenia językowe znalazły się w pierwszej piątce najatrakcyjniejszych benefitów. Różnią się wskazania osób z najkrótszym i najdłuższym stażem. Ci pierwsi bardziej cenią sobie dopłaty do studiów i certyfikatów. Ci drudzy wolą szkolenia zawodowe, co niewątpliwie wiąże się z tym, że potrzebne certyfikaty i wykształcenie już zdobyły.

A na koniec i tak decyduje…lokalizacja

Może to brzmieć nieprofesjonalnie, ale najczęściej wymienianym czynnikiem, który zdecydował o związaniu się z obecnym pracodawcą, jest właśnie lokalizacja. Dojazdy, które jeszcze kilka lat temu nie były żadnym problemem, teraz przyjmujemy z dużą niechęcią. Nie chcemy stać w korkach i chcemy mieć więcej czasu na swoje pasje lub dla rodziny. Szukamy pracy w miejscu atrakcyjnym dla nas, a nie takiej, która znajduje się w lokalizacji atrakcyjnej dla pracodawcy.

Julia Bojanowska

[1] Wg raportu Employer Branding w Polsce 2019. Pełna wersja raportu do pobrania tutaj

[2] 61% uczestników badania Employer Branding w Polsce 2019 uznało, że najbardziej pożądaną grupą kandydatów są osoby z doświadczeniem 1–6 lat.

Tekst został opublikowany w publikacji EB Book 2020, dodatku do miesięcznika Forbes z lutego 2020 r. Pobierz bezpłatną wersję EB Booka 2020 w wersji online.

Pobierz EB Book 2020