Dobre praktyki EB Book
Spójność buduje wiarygodność

Spójność buduje wiarygodność

Prawdziwie angażująca i satysfakcjonująca praca to taka, która daje poczucie sprawczości i sensu. Pracownicy oraz osoby szukające zatrudnienia coraz większą wagę przykładają do tego, kim jest ich pracodawca. To, co firma komunikuje, nie może odbiegać od tego, co poświadcza swoimi działaniami wobec pracowników oraz klientów.

Bankowość to wyjątkowa branża, dająca możliwość realnego wpływu na gospodarkę poprzez kształtowanie takich produktów i usług, które będą wspierać klientów w tworzeniu innowacji czy transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Ta unikalna misja jest odpowiedzialnością, ale także szansą dla osób, które chcą mieć swój wkład w budowanie lepszej przyszłości. Na takich pracowników stawiamy w Banku BNP Paribas.

Spoiwem są wartości

Spoiwem, które pozwala organizacji zachować wiarygodność poprzez spójne, odpowiedzialne działania wobec klientów oraz pracowników, są wartości. To one budują tożsamość firmy, są drogowskazem dla pracowników, pomagają im realizować wspólną misję, sprawnie dostosowując coraz to nowsze produkty i rozwiązania do zmieniających się okoliczności i rosnących oczekiwań klientów. Te ambitne cele można realizować tylko w otoczeniu, które pozwala w pełni być sobą.

„Inkluzywne środowisko to nie tylko kwestia etyki i podchodzenia do innych z szacunkiem. Jesteśmy organizacją świadomą bogactwa, jakie niesie różnorodność w wielu jej wymiarach, takich jak np. płeć, wiek, sprawność psychofizyczna, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacja seksualna czy neuroróżnorodność. Różnorodność to bogactwo talentów i możliwości oraz większa wrażliwość na potrzeby różnych grup klientów” – podkreśla Małgorzata Petru, Menedżerka ds. Zarządzania Różnorodnością i Włączeniem w Banku BNP Paribas

Bank dostępny

Dostępność dla osób zagrożonych wykluczeniem – zarówno Klientów, jak i pracowników – jest dla nas bardzo ważna. Bank BNP Paribas jako jedyny w swojej branży poddaje swoje placówki certyfikacji OK Senior. Regularnie rozszerza także liczbę Centrów Klienta dostosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Certyfikat „Obiekt bez Barier” ma już ponad 100 placówek bankowych. W banku pracuje 112 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Zatrudniamy także ekspertkę ds. włączania osób z niepełnosprawnościami, która na bieżąco ocenia wdrażane inicjatywy pod kątem ich dostępności.

Wspólnie z pracownikami opracowaliśmy Dekalog Równego Traktowania – zbiór 10 wytycznych, które podpowiadają, jak unikać nawet nieświadomych krzywdzących zachowań i budować dobrą atmosferę pracy opartą na wzajemnym szacunku. Zasad tych przestrzegamy również w procesie rekrutacyjnym, w którym gwarantujemy równe szanse dla wszystkich kandydatów, na podstawie ich kompetencji i doświadczenia. Bank BNP Paribas znany jest ze swojego zaangażowania na rzecz większej roli kobiet w biznesie – czy to przez kampanie społeczne, takie jak „Gdzie są nasze patronki”, która zachęca szkoły do przyjmowania nazwisk patronek, jednocześnie przybliżając losy niezwykłych kobiet, czy przez partnerstwa w konkursie Bizneswoman Roku LUB rankingu 100 Kobiet Biznesu. Specjalistki różnych dyscyplin stanowią ponad 60% naszych pracowników oraz ponad 56% kadry menedżerskiej. Konsekwentnie zwiększamy ich reprezentację we władzach firmy, ograniczamy lukę płacową oraz wspieramy równościowe inicjatywy pracownicze.

Możesz być BNP Paribas

Aktywne sieci pracownicze

Przykładem jest program „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, którego misją jest uwolnienie potencjału kobiet i włączenie mężczyzn w budowanie różnorodnej organizacji. Jego elementem jest program mentoringowy Future UP, skupiony na budowaniu kompetencji przyszłości zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, a także program rozwojowy dla kobiet Women Up, w którym co roku 100 uczestniczek pracuje nad rozwojem osobistym, podnoszeniem kompetencji cyfrowych oraz wzmacnianiem odwagi i otwartości w działaniu. Rokrocznie realizowane są ich najlepsze projekty usprawniające procesy w banku, propozycje rozwiązań biznesowych czy wellbeingowych. Bank zachęca także ojców do korzystania ze swoich praw rodzicielskich oraz warsztatów organizowanych z inicjatywy sieci pracowniczej „Tato, masz to jak w banku”.

Działa także sieć osób LGBT+ i osób sojuszniczych „BNP Paribas Pride Poland” oraz pracowników 55+ „Wiek Agawy”. Aktywne sieci pracownicze to tylko jeden z przykładów potwierdzających, że Bank BNP Paribas zapewnia swoim pracownikom przestrzeń do samodzielnego działania. Kluczowe znaczenie ma poczucie sprawczości pracowników, odwaga i współpraca, transparentne działania oraz upraszczanie procesów po to, by praca była bardziej efektywna. To wartości wpisane w naszą kulturę organizacyjną.

„Chcemy, żeby każdy nasz pracownik mógł być sobą, a poprzez swoją pracę miał realny wpływ na otaczający nas świat. Wszelkie zmiany wprowadzamy z myślą o jak najlepszych doświadczeniach Klientów w kontakcie z naszym bankiem. Ale dbamy również o to, by nowe możliwości służyły ciągłemu podnoszeniu komfortu pracy. Stawiamy na odwagę i inicjatywę, ale zapewniając pracownikom autonomię, nie pozostawiamy ich samym sobie – w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie przełożonych. Tylko działając razem, możemy zmieniać świat na lepsze” – podsumowuje Izabela Chauffour, Dyrektorka Departamentu Relacji Pracowniczych i Zgodności HR w Banku BNP Paribas

Bank zielonych zmian

W niedawnym badaniu Pulse Check – które przeprowadzamy cyklicznie kilka razy w roku, aby poznać bieżące opinie pracowników i reagować na ich potrzeby – aż 92% respondentów potwierdziło, że ma wystarczającą autonomię, by dobrze wykonywać swoją pracę, a 80% – że w codziennej pracy ma przestrzeń na testowanie nowych rozwiązań i popełnianie błędów. Kreatywność i zwinność w działaniu mają zasadnicze znaczenie w bankowości, która jak żadna inna branża łączy potrzebę innowacyjności i odpowiedzialności.

Odpowiedzialność ta w dużej mierze przejawia się w strategicznym podejściu do zrównoważonego rozwoju. Stawiamy sobie za cel, aby być liderem zrównoważonego finansowania. O tym, że jesteśmy „Bankiem zielonych zmian”, pamiętamy w relacjach z klientami i pracownikami. Dbamy o ograniczanie własnego śladu węglowego, ale także nie finansujemy projektów energetyki opartej na węglu i rozwijamy produkty finansowe wspierające zielone zmiany. Wyodrębniliśmy w strukturze organizacyjnej banku Obszar Zrównoważonego Rozwoju. Powołaliśmy też i przeszkoliliśmy 150 Oficerów ds. Zrównoważonego Rozwoju, którzy poza swoimi codziennymi obowiązkami sprawdzają wdrażane rozwiązania pod kątem ich wpływu środowiskowego, społecznego i zarządczego (ESG).

„W Banku BNP Paribas wierzymy, że wszelkie zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego prowadzimy liczne działania edukacyjne i inspiracyjne, dające pracownikom wiedzę i narzędzia do zmieniania otoczenia na lepsze. Doceniamy siłę partnerstw międzysektorowych, dlatego współpracujemy z organizacjami i instytucjami, wspierającymi nas i naszych klientów w zrównoważonym rozwoju” – dodaje Agnieszka Michalik-Stankowska, Liderka Sekcji Strategii i Partnerstw ESG w Banku BNP Paribas

Cenne doświadczenia klientów

Wszelkie zmiany wprowadzamy z myślą o jak najlepszych doświadczeniach klientów w kontakcie z naszym bankiem. Dbamy również o to, by nowe możliwości służyły ciągłemu podnoszeniu komfortu pracy. Zapewniając pracownikom autonomię, nie pozostawiamy ich samym sobie – zawsze mogą liczyć na wsparcie przełożonych. Ważną zasadą naszego działania jest współpraca oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, np. w ramach programu wewnętrznych szkoleń i webinariów „Mam to, dam to”. W ramach oferty rozwojowej zapewniamy pracownikom webinaria, e-szkolenia czy podcasty odpowiadające różnorodnym potrzebom z wielu obszarów tematycznych. Stawiając na rozwój, musimy oferować produkty przyszłości i budować kompetencje przyszłości.

Nie obiecujemy, że wszystko działa idealnie, ale dajemy możliwość i narzędzia do zmiany świata razem z nami. Kładziemy nacisk na znalezienie właściwych ludzi, za każdym razem szukając w procesie rekrutacji takich podstawowych czynników jak zdolności adaptacyjne, uzdolnienia w swojej dziedzinie, motywacja i wartości. Wierzymy, że najlepsze efekty są wtedy, kiedy pochodzą od właściwych ludzi, którzy w szacunku do siebie wspólnie pracują nad jednym celem.

 

Dowiedz się, w jakich obszarach zatrudnienia możesz pracować w Banku BNP Paribas – banku, który daje zielone światło: www.bnpparibas.pl/kariera

BNP Kariera

Magdalena Pilarska, fot. Dariusz Iwanski

AUTORKA:

Magdalena Pilarska, Employer Branding & Communication Manager w Banku BNP Paribas

www.bnpparibas.pl/kariera/pl/

 

 

Artykuł został opublikowany w publikacji EB Book 2023, którego Partnerem jest Bank BNP Paribas. Cały przewodnik w formacie PDF pobierzesz tutaj