Employer branding bez tajemnic Strategia
Strategia marki pracodawcy a strategia organizacji

Strategia marki pracodawcy a strategia organizacji

Strategia marki pracodawcy powinna być powiązana ze strategią całej organizacji. Czym jest strategia organizacji? Jest to zapisany plan działań, który przedstawia długoterminowe cele, jakie firma chce osiągnąć w konkretnym odcinku czasowym. W tym planie znajduje się szereg dodatkowych ustaleń, na przykład jakie zasoby będą potrzebne do jego realizacji czy jakie zostaną zastosowane taktyki działania. Strategia organizacji zawiera także informacje dotyczące zasięgu działania, wyzwań, przed jakimi firma stoi, planowanego zakresu wprowadzonych zmian, misji i wizji firmy, a także wyróżników charakteryzujących przedsiębiorstwo. Dobrze jest też uwzględnić w strategii, jakie konkretne zadania będą musiały wykonać poszczególne działy organizacji, aby móc zrealizować cele całej firmy.

Strategia marki pracodawcy musi być częścią strategii biznesowej

Stworzenie całościowej strategii biznesowej organizacji implikuje tworzenie cząstkowych strategii firmy: strategii marketingowo-sprzedażowej; strategii komunikacji i PR oraz strategii personalnej. Każda z tych strategii cząstkowych koncentruje się na swoich obszarach, odpowiadając na pytanie, jakie działania musi podjąć, żeby zrealizować nadrzędne założenia i kluczowe cele organizacji. Już w tym miejscu widać, że im bardziej poszczególne strategie współpracują i wspierają się nawzajem – im większa synergia działów – tym większe są skuteczność działań i sukces strategii całej organizacji.

Strategie marki pracodawcy a strategia organizacji

Strategia employer brandingu znajduje się w centrum zdarzeń, ponieważ dotyka wszystkich cząstkowych strategii oraz strategii nadrzędnej firmy. W każdej z tych cząstkowych strategii bez ludzi posiadających odpowiednie kompetencje może być trudno osiągnąć założone cele. Tymczasem im mocniejsza marka pracodawcy, tym większe szanse na pozyskanie talentów do organizacji. Strategia marki pracodawcy powinna być więc powiązana z celami, które postawiła przed sobą firma. W końcu to ludzie realizują zaplanowane, zapisane w strategii zadania i cele. Strategia employer brandingu pozwala na zatrudnianie takich osób, które będą najbardziej odpowiednie do tej pracy. Coraz więcej organizacji widzi, że swoje strategie może zrealizować tylko wtedy, jeśli będą mieć odpowiednie talenty na pokładzie. A to właśnie silna marka pozycjonuje pracodawcę wśród idealnych firm oraz ułatwia przyciągnięcie i zatrzymanie talentów.

Korzyści z posiadania strategii employerbrandingowej

Prawdziwy i skuteczny employer branding to długoterminowa strategia przyciągania, angażowania i zatrzymywania w organizacji najbardziej utalentowanych pracowników. Ważne jest także to, że opracowana strategia employerbrandingowa daje korzyści kilku grupom interesariuszy. Jakie to grupy?

  1. Dzięki strategii kandydaci dowiadują się, jaką firma ma ofertę, jakie są jej wyróżniki, czy i jak firma wywiązuje się z przedstawianej obietnicy.
  2. Strategia employerbrandingowa powinna w równym stopniu, jeśli nie w większym, zadbać o zatrudnionych w firmie pracowników. Pracownicy powinni wiedzieć, dlaczego chcieli zatrudnić się w tej firmie, dlaczego chcą w niej zostać i dlaczego powinni się w nią angażować.
  3. Dzięki odpowiedniej strategii firma zyskuje talenty, których nie ma w nadmiarze na rynku pracy i o które walka jest ostra. To talenty wdrażają w firmie strategie i pracodawca musi umieć przyciągać te najbardziej pożądane. Tylko tyle i aż tyle.
  4. Akcjonariusze/właściciele firmy. Najbardziej pożądani pracodawcy, dla których niemal wszyscy chcieliby pracować, generują większe zyski, przez co wartość przedsiębiorstwa jest wyższa, a tego życzy sobie każdy akcjonariusz.

Jak widać, employer branding ma wpływ na wiele obszarów organizacji – i to kolejny powód, dla którego trzeba pojąć działania strategiczne.

Planowanie i wdrażanie strategii

Chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Gdy pojawia się temat opracowania strategii EB, mówimy po prostu o planowaniu strategicznym. I o ile etap planowania coraz lepiej firmom wychodzi, o tyle na etapie wdrażania planu w życie pojawiają się trudności: zmieniają się okoliczności, część założeń się dezaktualizuje i w wielu przypadkach organizacje odkładają długoterminowe plany na półkę i działają operacyjne, reagując na bieżące problemy. Tymczasem moc opracowania strategii employerbrandingowej polega na tym, że koncentrujemy się nie tylko na samym planowaniu strategicznym, ale również na wdrażaniu planu, regularnym analizowaniu zmian zachodzących w otoczeniu, ocenianiu efektów własnych działań i wreszcie reagowaniu na wyniki ocen tych działań. Na tym właśnie polega strategiczne zarządzanie marką pracodawcy.

 

Anna Macnar

 

Artykuł to część Książki Employer branding bez tajemnic. Cała książka do nabycia na stronie: employerbrandingbeztajemnic.pl

Więcej informacji na temat tworzenia strategii employer branding i jej elementów znajdziesz na naszym blogu.