Kokurs EBEA Zakładka kariera
Strona karierowa Tidio, czyli wizytówka zespołu, który tworzy firmę technologiczną

Strona karierowa Tidio, czyli wizytówka zespołu, który tworzy firmę technologiczną

Dobra strona lub zakładka kariery to must have każdego pracodawcy.  Nowa strona karierowa Tidio powstawała przez około 10 miesięcy, a w proces tworzenia był zaangażowany nie tylko siedmioosobowy zespół projektowy, ale też wszyscy pracownicy firmy. Treści na stronę – opisy zespołów czy też materiały wizualne (zdjęcia, film) powstały głównie dzięki zaangażowaniu całego zespołu firmy. Jesteśmy dumni, gdyż dzięki temu kolaboratywnemu procesowi udało się nam stworzyć stronę, która jest prawdziwą wizytówką Tidio.  Firmy, którą tworzą ludzie. Finałowy rezultat został wyróżniony w konkursie Employer Branding Excellent Awards 2022.

Sytuacja wyjściowa

Mimo istnienia na rynku od 2013 roku, firma technologiczna Tidio znana była jako pracodawca jedynie w Szczecinie. W 2020 roku firma rozpoczęła znaczny wzrost oraz zwiększyła działania rekrutacyjne na rynku polskim i międzynarodowym. Zespołowi rekrutacyjnemu ciężko było dotrzeć do odpowiednich kandydatów na konkurencyjnym rynku pracownika w branży IT. Powodem była mała rozpoznawalność marki i niska wiedza kandydatów na temat firmy.

Dotychczasowa zakładka karierowa firmy (Tidio Backstage), która powstała kilka lat wcześniej nie dawała pełnego ani aktualnego obrazu firmy. Była uboga w informacje na temat samej organizacji i produktu. Znacznie odstawała wizualnie od głównej strony firmowej (Tidio.com), co utrudniało dotarcie z przekazem do grupy docelowej. Dodatkowo odsetek kandydatów aplikujących bezpośrednio przez stronę malał w czasie w stosunku do np. job boardów.

Cele naszego projektu

Stworzenie nowej strony karierowej (Tidio Careers) miało na celu zwiększenie świadomości wśród kandydatów z polskiej i międzynarodowej branży IT na temat tego, czym zajmuje się Tidio oraz jaką wartość daje praca w tej firmie.

Ponadto nowa strona karierowa miała być bardziej funkcjonalna dla kandydatów. Przedstawić pełny obraz organizacji (m.in. zespołów, wykorzystywanych technologii oraz wartości firmy) oraz procesu rekrutacji (m.in. informacje o etapach rekrutacji, odpowiedzi na najczęstsze pytania). Stworzenie nowej, lepszej strony kariery miało się przełożyć na podwyższenie liczby i jakości aplikacji składanych bezpośrednio przez stronę internetową.

Dla kogo jest strona karierowa Tidio?

Bezpośrednią grupą docelową nowej strony karierowej Tidio są kandydaci do pracy w Tidio, głównie z polskiej i międzynarodowej branży technologicznej. Szczególnie interesującymi kandydatami są programiści front-end, back-end, specjaliści z zakresu Data Analytics, product management, product design, ale także z specjaliści z obszaru marketingu internetowego (content, performance, affiliate etc.) oraz customer support. Pośrednio odbiorcami strony karierowej są także potencjalni partnerzy biznesowi oraz inwestorzy chcący dowiedzieć się więcej na temat organizacji.

Kluczowe przy realizacji projektu było dla nas dostarczenie informacji poszukiwanych przez poszczególne grupy kandydatów. Z racji dominacji ról i kandydatów z obszaru technologicznego  rozwinęliśmy zakres informacji z tego obszaru (wyróżniona zakładka Technology na stronie).

Strona karierowa Tidio – proces projektowy

W związku z intensywnym rozwojem firmy oraz zachodzącymi w niej zmianami, praca nad nową stroną karierową (trwająca od kwietnia do grudnia 2021 roku) była nie tylko projektem samym w sobie, ale także przyczynkiem do dookreślenia pewnych aspektów działania organizacji takich.  Zajęliśmy się takimi obszarami jak: zdefiniowanie EVP firmy, redefinicja wartości firmowych oraz usystematyzowanie etapów rekrutacji. Praca nad nową stroną karierową była zatem sprzężona z innymi procesami w firmie. Można zatem ją traktować jako namacalny efekt pewnego etapu tworzenia się samej organizacji.

Pomijając jednak tzw. big picture, samą pracę nad stroną internetową sprowadzić można do następującego procesu:.

1. Zbudowanie zespołu projektowego (marzec 2021)

W proces tworzenia nowej strony karierowej zaangażowanych było kilka kluczowych osób w firmie, które stworzyły nieformalny zespół projektowy. Zespół ten składał się z następujących osób: Employer Branding Lead, Chief People&Culture Officer, Talent Acquisition Team Leader, Head of Engineering, Design Team Leader, Front-End Developer oraz UX Researcher. Poszczególne osoby z zespołu angażowane były w kolejne etapy odpowiadające ich specjalizacji, odbyło się także kilka wspólnych spotkań. Dodatkowo w konsultacje kluczowych decyzji zaangażowany był także CEO firmy.

2. Analiza stanu wyjściowego

Ustalenie potrzeb odnośnie nowej strony oraz budżetu projektu (kwiecień 2021). W celu identyfikacji problemów dotychczasowej strony przeprowadzono wewnętrzne konsultacje z wybranymi pracownikami firmy. Dodatkowo przeanalizowano wyniki z aplikacji Hotjar i Google Analytics. Jednym z początkowych etapów pracy nad projektem było spotkanie zespołu projektowego w celu przedstawienia wyników analizy dotychczasowej strony, a także omówienia potrzeb odnośnie nowej zakładki oraz potwierdzenie budżetu projektu.

3. Benchmarking i burza mózgów w zespole projektowym (maj 2021)

Kolejnym etapem była rozmowa na temat stron kariery innych firm i elementów, które podobają się członkom zespołu. Następnie wspólnie generowane były pomysły na temat rozwiązań, które warto wprowadzić na nowej stronie.

4. Zmapowanie zawartości strony i draft treści (czerwiec 2021)

Na tym etapie liderka projektu stworzyła dwa scenariusze ułożenia treści na stronie kariery. Na drodze dyskusji z zespołem projektowym wybrano jeden schemat układu treści na stronie oraz stworzono wstępne treści.

5. Tworzenie treści oraz materiałów wizualnych na nową stronę (czerwiec-wrzesień 2021)

Tworzenie materiałów zaczynaliśmy od zera, ponieważ nic z dotychczasowych zasobów wizualnych nie pasowało do nowego projektu. W celu lepszego przedstawienia zespołów oraz atmosfery panującej w organizacji przeprowadziliśmy czteroetapową sesję zdjęciową typu lifestyle. Odbyły się one w naszych biurach w Szczecinie, Warszawie oraz podczas pracy zdalnej z różnych miejsc. Sesja portretowa pracowników odbyła się w studio. Dodatkowo, stworzyliśmy nowy 2-minutowy film przedstawiający naszą firmę. Znalazł on się w kluczowym miejscu strony. W sesji zdjęciowej oraz w filmie wzięło udział ponad 40 naszych pracowników, w tym cały zarząd firmy. Oprócz materiałów wizualnych stworzona została pełna wersja tekstów na stronę (w języku angielskim). Ten proces również zaangażował wielu pracowników w firmie. Przykładowo opisy zespołów, a także odpowiedzi na pytania w FAQ czy informacje na temat ważnych dla pracowników lektur, które umieszczone na podstronie “Our Teams” stworzone były samodzielnie przez poszczególne działy.

Strona karierowa Tidio - our team

6. Design mockupów strony oraz user testing (wrzesień – październik 2021)

Na bazie dostępnych materiałów wizualnych oraz treści, nasz Web Designer przygotował wstępne projekty (mockupy strony). Tutaj należy podkreślić, że zależało nam, aby strona internetowa była spójna wizualnie z naszą stroną główną. Aby była jej wizualnym rozszerzeniem bazującym jednak na podobnych elementach. Miało to na celu silniejsze powiązanie marki pracodawcy z silną marką produktową. Mockupy strony zostały następnie poddane testom z użytkownikami reprezentującymi naszą grupę docelową poprzez platformę Usertesting.com. Cały proces testowania moderowany był przez naszą UX Researcherkę. Na drodze analizy uzyskanych wyników zweryfikowaliśmy nasze wstępne założenia oraz wyciągnęliśmy wnioski. Pozwoliły nam one udoskonalić design, przekaz oraz rozłożenie treści na stronie.

Strona karierowa Tidio - Tech Team

7. Wybór partnera technologicznego do realizacji projektu oraz budowa strony internetowej (październik-listopad 2021)

Kolejnym krokiem był wybór partnera technologicznego, który na podstawie naszych designów zbuduje stronę. Poprzednia strona karierowa stworzona została na WordPressie. W nowym projekcie zdecydowaliśmy się odejść od tego rozwiązania, ze względu na ograniczenia pod kątem designu strony. Rozważaliśmy stworzenie strony przez nasz wewnętrzny zespół techniczny (strona customowa napisana w JavaScript) lub współpracę z partnerem, który zbuduje stronę w jednym z systemów jak np. Wix, Squarespace lub Webflow. Ostatecznie nasz wybór padł na stworzenie strony na Webflow ze względu na szybkość wdrożenia, łatwą edycję strony, intuicyjny dla osób nietechnicznych CMS oraz możliwość tworzenia ciekawych rozwiązań animacyjnych. Po rozmowach z kilkoma dostawcami znaleźliśmy partnera. Był on gotów sprostać wyzwaniu, jakim okazała się customowa integracja naszego ATSa z platformą Webflow… 😉

8. Testy wewnętrzne z grupą testerów złożonych z pracowników Tidio (grudzień 2021)

Pracownicy Tidio zaangażowani byli w tworzenie strony karierowej na wielu etapach. Nie mogło ich zabraknąć także na etapie finałowym. Gotowa strona, zanim została opublikowana przeszła testy użytkowania z grupą 10 chętnych pracowników z różnych działów.

How we work in Tidio

Po wprowadzeniu finalnych poprawek nastąpił release strony internetowej połączony z jej promocją w mediach społecznościowych (23 grudnia 2021) Hurra 🙂

Wyniki realizowanego projektu

Porównanie wybranych wskaźników z Google Analytics z Q1 2022 (nowa strona) z ich odpowiednikami z Q3 2021 (poprzednia strona karierowa Tidio Backstage).

Liczba użytkowników: 11 473 (Q3), 15 147 (Q1)

Liczba sesji: 15 393 (Q3), 22 207 (Q1)

Średni czas trwania sesji: 01:22 min (Q3), 01:32 min (Q1)

Dane wyraźnie pokazują zwiększenie liczby użytkowników i liczby sesji na stronie przy jednoczesnym wydłużeniu średniego czasu trwania sesji w stosunku do poprzedniej strony internetowej.

Jeżeli chodzi o liczbę i jakość kandydatów aplikujących przez stronę internetową, to zwiększyły się one po uruchomieniu nowej wersji strony. W Q3 2021 jedynie 12,42% kandydatów aplikujących przez stronę internetową przechodziło pierwszy etap rekrutacji. Po uruchomieniu strony wskaźnik ten zwiększył się do 20,5% kandydatów. W wartościach bezwzględnych – 21 ze 169 kandydatów aplikujących przez stronę w Q3’21 w porównaniu z 49 z 239 kandydatów w Q1’22. Na podstawie wyników widać, że cele postawione przed nową stroną karierową zostały osiągnięte. Kompletny redesign strony wypłynął nie tylko na wzrost liczba kandydatów z tego źrodła, ale także wpłynął na ich jakość.

W ankiecie oceniającej ofertę rekrutacyjną Tidio na tle innych firm aż 26% osób (16 z 61 osób) w Q1 wskazało stronę karierową jako jeden z czynników wpływający na ich decyzję.

To tyle, jeżeli chodzi o wyniki liczbowe 🙂

W odczuciach pracowników firmy (feedback w fazie testowania strony), jak i kandydatów (podczas procesu rekrutacyjnego), zrealizowany projekt dał pełniejszy obraz firmy oraz ludzi, którzy ją tworzą. Nowa strona pogłębiła informacje na temat procesu rekrutacyjnego i wartości, jaką niesie praca w Tidio. Wypełniła także lukę poznawczą pomiędzy wizerunkiem naszej marki pracodawcy i marki produktowej.

Przy realizacji strony karierowej postawiliśmy na podejście sprawdzone w marketingu produktowym. Na stronie głównej zaaplikowaliśmy mechanizmy stosowane przy landingach marketingowych. Umieściliśmy najważniejsze informacje na szczycie strony. Znalazły się tam: intro o firmie, lista obszarów, w których rekrutujemy oraz benefity płynące z pracy w firmie. Ofertę uwiarygodniliśmy umieszczając jak najwcześniej tzw. social proof –  testimoniale naszych pracowników oraz oceny z portali branżowych (reviews z portalu G2, opinie na Glassdoor czy też certyfikat Great Place to Work). Dodatkowo, na każdej podstronie umieściliśmy w widocznym miejscu CTA oraz button przekierowujący do wyboru aktualnych ofert.

Tidio book recomendation

Postawiliśmy na transparentność i autentyczność.

Nie posługiwaliśmy się żadnymi gotowymi materiałami, np. zdjęciami ze stocka – zależało nam na pokazaniu naszych prawdziwych pracowników. Każdy z zespołów otrzymał swoją własną przestrzeń, aby opisać swoje działania oraz istotne aspekty (zakładka Our Teams oraz Technology). W celu wykreowania dodatkowej wartości dla odbiorców i lepszego pokazania naszych ludzi oraz ich wiedzy, stworzyliśmy zakładkę Blog. W ramach bloga pokazujemy historię naszych pracowników oraz ich rozwój w firmie (cykl MyGrowth), dajemy przestrzeń do dzielenia się wiedzą (Learn&Share). Dodatkowo dostarczamy szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacyjnego (cykl Candidate’s Knowledge Base).

Co dla nas najważniejsze i z czego jesteśmy najbardziej dumni? Fakt, że projekt nowej strony karierowej zaangażował szerokie grono pracowników, którzy wspierali swoją wiedzą i umiejętnościami kolejne etapy projektu. Zaangażowali się także we współtworzenie treści strony internetowej. Czy to tworząc opis zespołu do zakładki “Our Teams”, czy dzieląc się swoją opinią o pracy w Tidio, czy też biorąc udział w sesji zdjęciowej lub w filmie – kilkadziesiąt osób, pracowników firmy dorzuciło swoją cegiełkę do tego, jak finalnie wygląda teraz nasza zakładka kariery. Dzięki ich zaangażowaniu strona Tidio Careers jest teraz prawdziwą wizytówką organizacji i ludzi, którzy ją tworzą.

Autorka: Weronika Drzewińska, Employer Branding Lead w Tidio

Strona karierowa Tidio 👉https://careers.tidio.com/

Projekt zdobył wyróżnienie w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2022 w kategorii Strona/Zakładka kariera/Landing page. Pełną listę nagrodzonych znajdziesz tutaj.