EB Book Transparentność w biznesie
Transparentność w biznesie w cenie

Transparentność w biznesie w cenie

Klienci przed podjęciem decyzji, czy zaufać danej marce i kupić dany produkt, coraz wnikliwiej przyglądają się firmom i oczekują od nich jasnych i rzetelnych komunikatów. Kandydaci idą tą samą ścieżką i szukają zaufanych źródeł informacji, które potwierdzą, że dana organizacja jest rzetelna, ma dobrą reputację i warto podjąć z nią współpracę. Również pracownicy chcą wiedzieć, co się dzieje w firmie, by jak najlepiej wykonywać swoją pracę. W jaki sposób można połączyć potrzeby klientów, kandydatów do pracy i pracowników? Słowem kluczem okazuje się transparentność, która w biznesie z roku na rok zyskuje na znaczeniu.

Zaufanie cenną walutą

Wbrew obiegowej opinii, że kłamstwo sprzedaje się lepiej, większość ludzi ceni szczerość w komunikacji i chce móc zaufać markom, od których kupuje produkty i usługi. Szczerość, autentyczność i bycie poinformowanym o tym, co się dzieje w miejscu pracy, to czynniki bardzo mocno wpływające na poziom szczęścia pracowników w firmie. Coraz częściej, zanim skorzystamy z produktu, usługi czy oferty pracy, zbieramy dostępne dane, sprawdzamy w różnych źródłach opinie i na końcu decydujemy, czy ufać ofercie, czy też nie. Okazuje się, że zaufanie do marek staje się bardzo cenną walutą. Jak budować zaufanie pomiędzy firmą a klientem, kandydatem czy pracownikiem? Środowisko, w którym zaufanie dobrze się rozwija, to środowisko oparte na transparentności.

Czym jest transparentność w biznesie?

Transparentność (przejrzystość) w biznesie można zdefiniować jako praktykę bycia otwartym i uczciwym w komunikacji między firmą a jej inwestorami, klientami, partnerami, kandydatami i pracownikami. Transparentność działań firmy buduje zaufanie i szacunek, a te prowadzą do wzmocnienia wizerunku firmy. Przejrzystość w biznesie może przybierać różne formy, w zależności od tego, co chcemy powiedzieć i do kogo jest skierowana informacja. Cel jednak jest zawsze taki sam: zbudowanie zaufania, uczciwości i dobrych relacji w kontaktach biznesowych.

Transparentność w relacjach z klientami

przejawia się choćby w tym, jak wygląda obsługa klienta. Będzie to m.in. dbanie o terminowość i uczciwość w odpowiadaniu na pytania i opinie klientów, przejrzystość przekazywanych informacji o produktach i usługach. Także uczciwa komunikacja o źródłach dostaw materiałów, miejscu ich produkcji i etyczności działania czy zatrudniania pracowników.

Transparentność w relacjach z kandydatami

oznacza m.in. szczere przedstawienie oferty zatrudnienia, zakresu obowiązków, formy zatrudnienia i propozycji wysokości wynagrodzenia (słynne widełki). To także odpowiadanie na wszystkie pytania i wątpliwości kandydatów czy niezatajanie informacji na temat warunków w miejscu pracy.

Zaufanie i transparentność to najcenniejsza waluta przyszłości, to właśnie ich powinniśmy sobie życzyć w naszych miejscach pracy (…).

Transparentność w relacjach z pracownikami

powinna koncentrować się na zbudowaniu uczciwej, dwustronnej komunikacji między pracownikami firmy a ich menedżerami i zarządem. Oznacza to m.in. szczere i przejrzyste dyskusje na temat planów i celów organizacji, zadań biznesowych, wyzwań związanych z niespodziewanymi sytuacjami (jak COVID-19), zasad współpracy, wynagradzania, oceniania i doceniania, awansowania czy oferty ścieżki kariery pracowników.

Dlaczego transparentność w miejscu pracy jest ważna?

W różnych badaniach zauważalne jest to, że transparentność i autentyczność pracodawców w relacjach z kandydatami i pracownikami z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Oczekiwania kandydatów oraz pracowników są coraz większe. Kandydaci chcą wiedzieć, jakimi wartościami kieruje się organizacja, w jaki sposób się komunikuje i realizuje zadania. Z kolei pracownicy chcą być poinformowani o tym, co się dzieje w firmie albo co się wydarzy i jak do przyszłych zadań można się przygotować. Przejrzystość w relacjach biznesowych z kandydatami, a później zatrudnionymi pracownikami wpływa na długoterminowe relacje. Dbanie o transparentność eliminuje zamieszanie, a także buduje wśród menedżerów i pracowników zaufanie oraz zdrowe i zaangażowane środowisko pracy. W takich organizacjach każdy członek zespołu czuje, że może liczyć na współpracowników i menedżerów. Natomiast podejmując próby realizowania zadania, że może czasem ponieść porażkę.

Jednoznaczne korzyści z transparentności

Tworzenie kultury transparentności w miejscu pracy bywa niełatwe, ale korzyści znacznie przewyższają poniesione nakłady. Najważniejsze z nich to:

  • zwiększenie zaufania między pracodawcami a pracownikami,
  • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników,
  • wyższy poziom komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • wyższa wydajność i efektywność pracy,
  • zwiększenie wykorzystywania informacji zwrotnych do ulepszania procesów w firmie,
  • poprawa poziomu retencji kluczowych pracowników,
  • obniżenie poziomu stresu związanego z pracą,
  • zwiększenie poziomu uczciwości i etycznych zachowań w biznesie.

Transparentność dla każdego

Transparentność w biznesie powinna dotyczyć wszystkich: inwestorów, klientów, partnerów, pracodawców, kandydatów i pracowników.

Każda ze stron powinna móc zadać szczegółowe pytania na temat produktu, projektu, oferty pracy czy zadania do wykonania. Każdy powinien móc zapytać „dlaczego?”, zgłosić swoje uwagi, dać konstruktywny feedback lub propozycję zmian. Taka przejrzystość i transparentność buduje atmosferę i środowisko wzajemnego zaufania. Skoro zaufanie i transparentność to najcenniejsza waluta przyszłości, to właśnie ich powinniśmy sobie życzyć w naszych miejscach pracy oraz w relacjach z pracodawcami i firmami, od których kupujemy produkty i usługi.

zdjecieAnna Macnar

Tekst został opublikowany w publikacji EB Book 2022, dodatku do miesięcznika Forbes z lutego 2022 r. Pobierz bezpłatną wersję EB Booka 2020 w wersji online.

 

Transparentność w biznesie to temat przewodni pierwszego dnia konferencji EB Summit 2022. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji!