Badania Employer Branding Przywództwo Strategia
Tylko silni liderzy przyciągną kluczowych pracowników

Tylko silni liderzy przyciągną kluczowych pracowników

Największy wpływ na powodzenie programu employer brandingowego będzie miał poziom siły przywództwa w organizacji na wszystkich jej poziomach.

Silne przywództwo ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy, bezpośrednio wpływając na kluczowe obszary organizacji: poziom innowacyjności organizacji, jej reputację korporacyjną, poziom wydajności, finansową stabilność i relacje z klientami. Rola przywództwa jest kluczowa, lecz często niedoceniana, choć wiąże się z rozwojem i realizacją strategii marki pracodawcy.

Patrząc na najlepszych globalnych pracodawców, niejednokrotnie widzimy stojących na ich czele charyzmatycznych przywódców, którzy mimo gospodarczych kryzysów zbudowali międzynarodowe imperia, wykorzystując różne aspekty swoich zdolności przywódczych. Zmieniają się czasy, zmieniają się wyzwania i często konieczne są zmiany strategii działania. Organizacjom posiadającym mocny poziom przywództwa łatwiej jest sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Czołowe światowe firmy stają przed podobnymi wyzwaniami, z których kluczowe są motywowanie i angażowanie pracowników oraz utrzymanie ludzi zaangażowanych w zmieniającym się klimacie. Fakt ten potwierdza badanie Best Companies for Leadership (realizowane przez Hay Group), z którego wynika, że zaangażowanie pracowników i rozwój organizacji jako całości są ściśle uzależnione od jakości przywództwa i postaw liderów.

Poziom przywództwa w organizacji przekłada się również na lepsze wyniki biznesowe w dłuższym horyzoncie czasowym. Z badania Best Companies for Leadership wynika, że przygotowanie przywódców przyszłości jest postrzegane jako element decydujący o sukcesie przez

nieco ponad osiem na 10 firm (82 proc.) w grupie 10 najwyżej sklasyfikowanych spółek europejskich, które dają pracownikom na wszystkich szczeblach możliwość rozwijania i wprowadzania w praktyce umiejętności niezbędnych do kierowania innymi ludźmi. Dla całej grupy respondentów wskaźnik ten wynosi tylko 69 proc. Obiecujące, że 73 proc. organizacji w grupie 10 najwyżej sklasyfikowanych spółek europejskich stwierdziło, że ich przywódcy (zajmujący wyższe stanowiska) osobiście w aktywny sposób pracują nad rozwojem innych osób, co można porównać do 59 proc. w grupie wszystkich respondentów. Status rozwoju przywództwa w Polsce plasuje się na poziomie wyników globalnych1.

Jack Welch, były CEO General Electric, powiedział: „Każda firma chcąca konkurować z innymi musi odnaleźć sposób na zaangażowanie umysłu niemal każdego pracownika”. Dlatego firmy, takie jak GE, kładą duży nacisk na wybór, rozwój i utrzymanie silnych przywódców na każdym poziomie swoich organizacji. Co więcej, nie chodzi im tylko o nacisk na wysoki poziom przywództwa w organizacji, ale również na to, w jaki sposób są wdrażane mechanizmy przywódcze, jak starannie dopasować rozwój liderów do unikalnej kultury organizacyjnej i strategii biznesowej firmy.

Strategia świadomego kształtowania marki pracodawcy jest kluczowa i dotyka serca organizacji, czyli jej unikalnej kultury organizacyjnej. Rola przywództwa w rozwoju i realizacji strategii marki pracodawcy jest kluczowa. Tylko silni liderzy procesów employer brandingowych w firmie są w stanie przyciągnąć, angażować, motywować i zatrzymać kluczowych pracowników – liderów organizacji.

 

1Więcej: http://haygroup.pl.