Blog Dobre praktyki Employer Branding
W State Street Dzień Kobiet jest na co dzień

W State Street Dzień Kobiet jest na co dzień

Mimo iż XXI wiek przyniósł ogromny postęp w zakresie równouprawnienia płci, to jednak wciąż kobiety w wielu miejscach pracy muszą walczyć o równość płac i rozbijać szklany sufit ograniczeń, które nie mają nic wspólnego z ich kompetencjami czy wiedzą. Nadal w wielu organizacjach kobiety mniej zarabiają, a mężczyźni są chętniej zatrudniani na kluczowe stanowiska. Wprawdzie praca i aktywność zawodowa kobiet jest przez pracodawców coraz bardziej doceniana, nawet w branżach zdominowanych przez mężczyzn, ale ciągle jest w tej kwestii wiele do zrobienia. Dlatego z okazji Dnia Kobiet prezentujemy Wam case study State Street Bank Polska – organizacji, w której kobiety się liczą.

Branża finansowa to jedna z tych dziedzin, która tradycyjnie kojarzy się z garniturami i krawatami, więc kobietom często trudno się przebić do pierwszych szeregów. Inaczej jest w State Street Bank, gdzie uważa się, że w kadrze menedżerskiej na każdym poziomie powinni znaleźć się i mężczyźni i kobiety. Symbolem firmy stała się „Nieustraszona Dziewczynka” (#FearlessGirl), która stanęła na Wall Street z inicjatywy State Street Global Advisors. State Street Bank to jeden z największych banków powierniczych na świecie i lider wśród dostawców usług finansowych. Firma działa na 100 rynkach finansowych i zatrudnia ponad 35 000 pracowników w 30 lokalizacjach na świecie. W Polsce aż 53% spośród 5000 pracowników to kobiety.

Na poziomie rekrutacji ważne są oczywiście kompetencje i potencjał, a nie płeć, ale przyglądamy się uważnie proporcji zatrudnionych kobiet i mężczyzn na poszczególnych szczeblach stanowisk. Uważamy, że posiadanie zbilansowanej kadry menedżerskiej przynosi firmie ogromną wartość. – mówi Renata Szostak, dyrektor personalna State Street Bank w Polsce. – Im wyższy poziom stanowiska, tym baczniej przyglądamy się liczbom. Dostrzegamy wartość różnorodności, która przejawia się w posiadaniu zbilansowanej kadry menedżerskiej na każdym poziomie organizacji. Jest to spójne z naszą polityką Global Inclusion i Diversity.

Mama w pracy

Wielu pracodawców ma opór przed zatrudnianiem kobiet, ponieważ boją się o ich mniejszą dyspozycyjność związaną z macierzyństwem. Na szczęście coraz cześciej dostrzegają, że mamy są również świetnie zorganizowane, potrafią się skupić na wielu zadaniach naraz i potrzebują tylko pewnej elestyczności pracodawcy, żeby móc pogodzić wszystkie obowiązki. Dlatego w State Street zostały wdrożone specjalne rozwiązania dla mam, takie jak: elastyczny czas pracy, praca zdalna, program „Mama w pracy” czy „Buddy For Mum”, które umożliwiają skuteczne łączenie roli zawodowej z rodzinną.

 Wspieramy kobiety w różnych sposób, m.in. pomagamy łączyć życie zawodowe z prywatnym. – komentuje Renata Szostak. Wprowadziliśmy choćby elastyczny czas pracy (np. ruchomy czas rozpoczynania pracy, między 8.00 a 10.00) czy możliwość pracy przez część tygodnia z domu. Działa także program „Mama w pracy”, którego celem jest dostarczenie pracownikom wiedzy na temat dostępnych udogodnień i korzyści dla pracujących rodziców oraz przysługujących im praw. Dbamy o to, by pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim czuły się częścią zespołu i były w stałym kontakcie z menedżerami oraz kolegami z pracy. Po powrocie z urlopu mogą skorzystać pomocy tzw. buddy’ego – opiekuna, który pomaga im jak najszybciej wdrożyć się do pracy po przerwie (program „Buddy for Mum”).

Firma nawiązała również długotrwałą współpracę z portalem mamopracuj.pl, który pomaga kobietom wrócić do pracy zawodowej po dłuższej przerwie.

Kobiece inicjatywy w State Street

W ramach polityki Global Inclusion w State Street działa trzynaście komitetów pracowniczych. Komitety są oddolną inicjatywą, z własnym budżetem, kierowane są przez pracowników. Wśród nich znajdują się dwa skierowane ptrzede wszystkim  do kobiet – Klub Pracujących Rodziców oraz Klub Aktywnych Kobiet (tzw. Professional Women Network), w ramach którego raz w miesiącu odbywają się  spotkania z trenerem, poświęcone budowaniu własnego wizerunku i osiąganiu celów,  ale także spotkania z dietetykiem, masaże czy sesje ze stylistą. W październiku organizowana jest akcja uświadamiająca kobiety w zakresie profilaktyki raka piersi (tzw. Think Pink), a w marcu – tradycyjny Dzień Kobiet.

Go healthy girl

State Street zadbał również o grupę najmłodszych kobiet, które rozpoczynają karierę zawodową. Krakowski oddział State Street jest partnerem kampanii edukacyjnej Go Healthy Girl organizowanej wspólnie z Fundacją Admoveri, agencją kreatywna BeeOnTree oraz największymi Krakowskimi uczelniami. Kampania była odpowiedzią na zatrważająco niski poziom edukacji w Polsce na temat wirusa HPV, profilaktyki nowotworowej i intymnych problemów zdrowotnych. Jesienią 2018, na krakowskich uczelniach odbyły się spotkania studentek z ekspertami z zakresu terapii uroginekologicznej, zdrowia psychicznego i seksuologii, a także ginekologii onkologicznej.

Projekt kampanii Go healthy Girl natychmiast spotkał się z ogromnym zainteresowaniem w naszej firmie, ponieważ dotyka wielu kluczowych dla nas wartości, tj. zdrowia, szeroko pojętego dobrostanu (tzw. wellbeing) naszych pracowników, co ma przełożenie na ich rozwój, na który tak mocno stawiamy. Wierzymy, że zdrowa kobieta ma ten komfort, że może swobodnie zadbać o swój rozwój zawodowy, dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć Go Healthy Girl i tym samym zwiększać świadomość kobiet na lokalnym rynku w zakresie profilaktyki zdrowotnej – komentuje Renata Szostak.

 

#FearlessGirl

Połowa ankietowanych kobiet (również tych, które zajmują dziś kluczowe stanowiska w organizacjach) wskazuje, że w trakcie trwania ich kariery doświadczyły trudności ze względu na płeć. Dla porównania, jedynie 10% mężczyzn wskazało tą kwestię, jako przeszkodę na drodze zawodowej. [1] Polityka, jaką State Street Bank prowadzi, aby wesprzeć kobiety na rynku pracy nie ogranicza się jedynie do działań wewnętrznych na rzecz zbilansowania struktury zatrudnienia. State Street był jedną z pierwszych organizacji, która rozpoczęła dialog na temat różnorodności przywództwa na skalę światową.

Stanowczą deklaracją wsparcia tego rodzaju działań przez bank było ufundowanie rzeźby Nieustraszonej dziewczynki, która stanęła na Wall Street –  w samym sercu światowego biznesu, naprzeciwko słynnego szarżującego byka, odważnie patrząc mu w oczy. Stała się nie tylko inspiracją dla wszystkich kobiet w walce o równość płci, ale także dla innych firm, które zainspirowane działaniami StateStreet, również zaczęły awansować kobiety na najwyższe stanowiska zarządcze. Statuetka została ufundowana przez State Street Global Advisors, dział firmy dostarczający usługi doradztwa w zakresie strategii inwestycyjnych. Na okres 3 miesięcy statuetka #FearlessGirl stanęła również w Londyńskiej dzielnicy finansowej na Paternoster Square w pobliżu Giełdy Papierów Wartościowych. Pod koniec roku 2018 #Nieustraszona znalazła natomiast nowy dom – naprzeciwko Nowojorskiej Giełdy Papierów wartościowych, aby przypominać o idei promowania przywództwa w różnych lokalizacjach. Zobaczcie, jak powstawała #FearlessGirl.

Polityka State Street w zakresie wspierania kobiet nie jest więc jednorazową akcją społeczną która ma na celu poprawę wizerunku firmy. To przemyślane długotrwałe działania, które mają na celu faktyczną zmianę w równości i walkę z nierównym traktowaniem pań w firmach na całym świecie. Powyżej opisane działania, jakie na rzecz kobiet organizuje State Street, są przykładem bezbłędnego wykorzystania globalnej rozpoznawalności firmy, nie tylko w celu pomnażania zysku, ale również  na rzecz tak istotnej społecznie idei.

Wielkie gratulacje dla State Street Bank Polska za działalność na rzecz kobiet na tak szeroką skalę, a wszystkim kobietom życzymy, aby w biznesie, czy poza nim – zawsze były #Fearless.

 

Opracowała Marta Machnik na podstawia materiałów State Street

Zdjęcia stanowią własność State Street Bank Polska

 

[1] Raport „Kobiety na rynku pracy. Równe szanse i elastyczność 2018”, Hays