People & Brand Index

 

Badania wewnętrzne

Autorskie badanie HRM Institute, które jest badaniem
ilościowym przeprowadzanym online wśród pracowników (lub
w formie papierowej dla pracowników, którzy nie mają dostępu
do maila), dotyczącym audytu percepcji marki pracodawcy
wewnątrz firmy. Badanie daje więcej informacji niż badanie
zaangażowania pracowników, ale zawiera również ten obszar.

Badanie obejmuje cztery obszary badawcze:

 1. Percepcja marki pracodawcy (mocne i słabe atrybuty marki).
 2. Poziom zaangażowania pracowników.
 3. Kultura organizacyjna firmy (współpraca z managerami, poziom leadershipu w firmie, sens wykonywanej pracy).
 4. Poziom doceniania pracowników.

Z badania pracodawca otrzymuje raport, który pozwoli na:

 • Poznanie mocnych i słabych atrybutów marki pracodawcy.
 • Poznanie poziomu zaangażowania pracowników.
 • Poznanie poziomu doceniania w firmie.
 • Opracowanie indeksu People&Brand Culture Index®.
 • Poznanie poziomu współpracy z managerami, poziom leadershipu w firmie i poczucia sensu wykonywanej pracy.

Wyniki badania zostają przedstawione w czasie warsztatu, na
którym specjalista z HRM Institute omówi je szczegółowo,
wskazując najważniejsze trendy i wyzwania.

 

Badania wewnętrzne szyte na miarę

Badania ilościowe dopasowane do aktualnych potrzeb
organizacji, realizowane w formie online lub w formie
papierowej, które pokazują opinie pracowników na dany
temat. Badania jakościowe, pogłębiające temat,
przeprowadzane w formule grup fokusowych.

Badania zewnętrzne

 

Universum Talent Survey

Universum Talent Survey to największe na świecie badanie dotyczące opinii na temat kariery, w którym bierze udział ponad 1,5 miliona studentów i młodych profesjonalistów z ponad 60 krajów. W Polsce w badaniu bierze udział kilkanaście tysięcy studentów z ponad 70 uczelni. Na podstawie badania tworzony jest ranking Universum Polish Most Attractive Employers w 7 kategoriach: biznes, inżynieria, IT, nauki medyczne, nauki ścisłe, humanistycznych oraz prawniczych.

HRM Institute reprezentuje firmę Universum na polskim rynku, więc jeśli chcesz zakupić raport dla swojej firmy, zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów.

Co otrzymujesz kupując raport Universum stworzony specjalnie dla twojej firmy?

Szczegółową prezentację wyników dla marki pracodawcy twojej firmy, opracowanych w kontekście interesującej cię grupy odbiorców, wraz z wizualizacją, przekształcającą złożone dane w praktyczne wyniki, warsztat, w czasie którego ekspert z Universum przeprowadzi cię przez wyniki, pokazując kluczowe ustalenia i zalecenia, które warto wdrożyć w firmie, analizę SWOT marki pracodawcy, kluczowe wskaźniki KPI, diagnozę marki pracodawcy.

 

Wymarzony pracodawca dla profesjonalisty

Badanie Wymarzony pracodawca dla profesjonalisty jest autorskim badaniem HRM Institute przeprowadzanym w Polsce wśród osób z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym.
Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące oczekiwań profesjonalistów wobec pracodawcy, najważniejszych atrybutów dobrego pracodawcy, kanałów komunikacji, motywatorów do pracy itp. Na podstawie badania tworzone są rankingi pracodawców w kategoriach: biznes, inżynieria i IT.

Na podstawie badania proponujemy opracowanie szczegółowego raportu dla twojej organizacji, który zawiera:

 • profil profesjonalisty,
 • aktywność profesjonalistów na rynku pracy i plany na przyszłość,
 • najważniejsze dla profesjonalistów atrybuty marki pracodawcy,
 • ranking Wymarzony pracodawca dla profesjonalisty,
 • informacje na temat komunikacji z profesjonalistami i kanałów wykorzystywanych przez nich do szukania informacji opracodawcach,
 • motywatory do pracy,
 • informacje na temat atmosfery, benefitów, energii w pracy itp.

Zamawiając raport otrzymasz:

 • wysokiej jakości raport zawierający szczegółową prezentację wyników, wraz z wizualizacjami przekładającymi dane na wyniki firmy,
 • prezentację raportu w formie warsztatu, w czasie którego ekspert z HRM Institute przeprowadzi firmę przez wyniki, wskazując kluczowe ustalenia i podając praktyczne informacje, a także pokaże aktualne trendy na rynku pracy
 • profesjonalistów, rekomendacje i trendy wynikające z badania dla firmy. Podczas warsztatu pojawi się także analiza.
 

Badania zewnętrzne szyte na miarę

Badania zewnętrzne dopasowane do aktualnych potrzeb organizacji, które pokazują opinie wybranej przez pracodawcę grupy targetowej, realizowane są w formie badań ilościowych online oraz badań jakościowych, pogłębiających temat, przeprowadzanych w ramach grup fokusowych.