Employer Branding
Dział HR szyty na miarę czasów i wyzwań

Dział HR szyty na miarę czasów i wyzwań

Właśnie teraz, w czasach niepewnych i wymagających, przed działami HR stoi niesamowita okazja, żeby wzmocnić swoją pozycję w firmach. HR może stać się, jeśli nie najważnieszym, to przynajmniej kluczowym elementem zmieniających się organizacji. Czy wykorzysta swoją szansę? Oto jest pytanie. Ale jeśli nie teraz, to kiedy? Taka szansa może się już nie powtórzyć.

Od kilku lat turbulencje zachodzące w gospodarce pociągają za sobą potrzebę stałej modyfikacji działań biznesowych w firmach. Wyzwania jakie pojawiają się przed zarządami wymuszają dokonywanie zmian wielu procesów jakie zachodzą w organizacjach. Firmy szukają nowych pomysłów i rozwiązań przyczyniających się do stałego zwiększania ich przewagi konkurencyjnej na rynkach. Często wyzwania, przed jakimi stają organizacje są niełatwe i wielopłaszczyznowe, dlatego poszukiwane odpowiedzi na wyzwania muszą być innowacyjne i często zupełnie nowe. Role różnych działów w organizacjach ulegają przedefiniowaniu, w tym także rola działu HR.

Działy Zasobów Ludzkich stoją przed wyjątkową szansą na zmianę swojej roli w organizacach, z dostawcy usług rekrutacyjch, szkoleniowych czy administracyjnych do strategicznego partnera zarządu wspierającego działania biznesowe organizacji. Działy HR mogą stać się kluczowym elementem, a niejednokrotnie współtwórcą kierunków, w jakim organizacja powinna się rozwijać. Wydaje się oczywiste i naturalne, że swoją znajomość organizacji, jaką niewątpliwie działy HR posiadają, powinny wykorzystywać do diagnozowania potencjału potrzeb całej organizacji.

Nowa rola proponowana działom HR jest jednak trudna i odpowiedzialna. Z jednej strony konieczna jest biegła znajomość nowoczesnych narzędzi HR, własnej organizacji, jej celów, potrzeb biznesu, aby móc przekuwać te potrzeby na operacyjne działania działów zasobów ludzkich. Z drugiej strony działy HR musiałaby poznać szeroki kontekst otoczenia gospodarczego, konkurecji i biznesu aby móc proponować rozwiązania naprawdę.

I tu rodzi się ważne pytanie, czy działy HR są gotowe na taką, dodajmy rewolucyjną, zmianę swojej roli w organizacjach? Wydaje się oczywiste, że odpowiedzi muszą udzielić sami pracownicy tych działów. To oni mają szansę na pokazanie zarządom, czy chcą, i potrafią, wnieść do biznesu wartość dodaną. Czy strategiczny rozwój działów HR może w znaczącym stopniu przyczynić się do realizacji celów biznesowych organizacji? Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy organizacje są dojrzałe do przyjęcia zmiany roli działów HR na strategiczną?

Według badania Deloitte i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce, wrzesień 2011) działy zarządzania zasobami ludzkimi są gotowe na przyjęcie odpowiedzialności, jaka wiąże się z pełnieniem roli strategicznego doradcy zarządu. Oczywiście ostateczną decyzję o zaproszenie działów HR do podjęcia nowej roli w organizacjach podejmą same zarządy firm.

Otoczenie gospodarcze w jakim przyszło organizacjom funkcjonować, stawia przed działami HR w najbliższym czasie, kilka kluczowych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. Od tego w jaki sposób sobie poradzą, i czy rozwiązania jakie przyniosą firmom będą miały strategiczne znaczenie dla ichfuncjonowania, zależeć będzie jak zarządy będą patrzyły w najbliższym czasie na role działów zasobów ludzkich w swoich organizacjach.

Potrzeba przedefiniowania roli HR staje się faktem. O tym, czy, i w jaki sposób zarządy będą zapraszać działy zasobów ludzkich do współpracy na poziomie strategicznym dowiemy się zapewne już wkrótce. Warto, aby przedstawiciele HR, wykorzystały swoją naturalną przewagę, jaką jest znajomość swojej organizacji i podjęła rzuconą rękawicę.