Dobre praktyki Employer Branding Kokurs EBEA Konkurs EB
Konstruktywny feedback jest jak prezent – case study Luxoft

Konstruktywny feedback jest jak prezent – case study Luxoft

Kampania „Feedback Culture” firmy Luxoft otrzymała główną nagrodę w konkursie Employer Branding Excellence Award 2017, w kategorii wewnętrzna kampania wizerunkowa. Jakie założenia stały u jej podstaw? Co się zmieniło w firmie pod wpływam realizacji projektu? Zapraszamy do zapoznania się z case study.

Nie od dziś wiadomo, że pracownicy chcą mieć poczucie sensu wykonywanych obowiązków i świadomość, że swoją pracę wykonują dobrze. W większości przypadków chcą też otrzymywać informacje zwrotne na temat swojej pracy, a brak takich informacji lub przekazanie ich w sposób niekonstruktywny wpływa negatywnie na wydajność pracy, atmosferę i zaufanie do firmy.

Takie założenia i obserwacje stały u podstaw stworzenia kompleksowego programu kultury przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej pod nazwą „Feedback Culture”, wdrożonego w firmie Luxoft. W celu promocji tego programu wśród pracowników przygotowano rozbudowaną globalną wewnętrzną kampanię wizerunkową o tej samej nazwie. Grupą docelową kampanii było ponad 12.000 pracowników firmy wszystkich szczebli we wszystkich lokalizacjach na świecie.

Sytuacja wyjściowa

Analiza wewnętrznych badań zaangażowania pracowników pokazała, że pracownicy mają problem z przekazywaniem informacji zwrotnej. Znaczna część pracowników nie miała poczucia, że ich ocena zwrotna ma wpływ na kształtowanie sposobu pracy i decyzji w firmie. Innym problemem wskazywanym przez część badanych była obawa przed udzielaniem informacji zwrotnych dotyczących pracy lub projektów, a także poczucie, że indywidualne osiągnięcia lub zaangażowanie nie są dostrzegane.

Jak zmienić takie nastawienie? Odpowiedzią na to miał być program „Feedback Culture”.

Cele projektu

Głównym celem projektu było stworzenie programu udzielania konstruktywnego feedbacku i efektywne wdrożenie go w kulturę korporacyjną firmy Luxoft.

Program miał obejmować działania edukacyjne na temat konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej, stworzenie szeregu narzędzi i dobrych praktyk, a także działania zmierzające do wzmocnienia świadomości stosowania dobrych praktyk związanych z konstruktywnym feedbackiem w codziennej pracy.

Przebieg kampanii i materiały

Na podstawie badań zaangażowania pracowników oraz badań fokusowych przeprowadzonych wśród pracowników i managerów przygotowano założenia strategiczne kampanii promującej „Feedback Culture”. Działania promocyjne były skoncentrowane wokół dwóch zagadnień: zbudowania wśród pracowników świadomości potrzeby udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz edukacji na temat dobrych praktyk w tym zakresie i dedykowanych narzędzi stworzonych w ramach projektu. Kampania promocyjna została zbudowana wokół głównej idei dzielenia się feedbackiem. Motywem przewodnim kampanii było hasło

Feedback is a gift.

Na potrzeby działań promocyjnych powstała piosenka promująca kulturę feedbacku z animowanym teledyskiem, którą zrealizował zespół „Hard Times”. Piosenka cieszyła się dużą popularnością wśród pracowników, którzy spontanicznie udostępniali ją za pośrednictwem różnorodnych mediów społecznościowych.

Do wewnętrznej kampanii programu „Feedback Culture” wykorzystano rozmaite materiały i kanały dotarcia, takie jak:

  1. materiały drukowane (plakaty, ulotki, podręcznik szkoleniowy, naklejki dla managerów),
  2. kampania online (banery, strony korporacyjne, artykuły na wewnętrznym portalu społecznościowym LuxTown),
  3. gadżety (koszulki, edukacyjna gra planszowa Feedback Mafia).

 

 

Obok działań promocyjnych prowadzone były działania edukacyjne:

  1. wewnętrzne szkolenia i warsztaty z metod tworzenia konstruktywnego feedbacku (dla managerów i pracowników),
  2. drukowany i elektroniczny handbook – zawierający zestaw dobrych praktyk związanych z udzielaniem i otrzymywaniem konstruktywnego feedbacku.

Dla pracowników Luxoft zostały również zorganizowane w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście całodzienne eventy Feedback Day, z miniwarsztatami, quizami edukacyjnymi oraz spotkaniami symulacyjnymi dla pracowników i managerów w formule one-to-one z HR Business Partnerami, z możliwością ćwiczenia umiejętności przekazywania feedbacku. Na potrzeby kampanii została również opracowana towarzyska gra edukacyjna Feedback Mafia, która pozwalała na prowadzenie działań szerzenie kultury feedbacku połączonej z integracją zespołów.

 

 

 

Luxoft podzielił się również wewnętrzną wiedzą i własnymi dobrymi praktykami z osobami spoza firmy, prezentując Feedback Culture w czasie Logeek Night – cyklicznych nieformalnych spotkań dla pracowników sektora IT, poświęconych wymianie wiedzy i prezentacji najświeższych trendów i interesujących case studies przez wybranych ekspertów z branży. To była dobra okazja do budowania wizerunku pracodawcy i pokazania kultury organizacyjnej firmy wśród potencjalnych kandydatów.

Efekty kampanii

Realizacja projektu spowodowała, że temat kultury feedbacku stał się tematem, o którym mówi się w firmie, również przy okazji innych aktywności (jak np. w czasie wewnętrznych kursów językowych). Wzrosła świadomość znaczenia kultury feedbacku, a także zostały opracowane i uzupełnione narzędzia dedykowane HR. Pracownicy i managerowie dostali możliwość praktyki w przekazywaniu feedbacku w formule one-to-one oraz na przygotowanych przykładach.

Elementy Feedback Culture zostały wdrożone do większości praktyk HR firmy. Nowi pracownicy spotykają się z kulturą feedbacku już od samego początku pracy w Luxoft.

Kultura pozytywnego feedbacku bardzo dobrze wpisała się w założenia metodologii pracy w modelu AGILE, stosowanej w Luxoft i ułatwiła komunikację oraz współpracę między pracownikami oraz zespołami projektowymi, w rezultacie znacząco podnosząc efektywność ich pracy.

Przeprowadzenie projektu podniosło poziom wiedzy wśród pracowników z zakresu komunikacji i umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Poprawiła się także komunikacja wewnątrz zespołów oraz pomiędzy pracownikami różnego szczebla we wszystkich kierunkach (pracownik-pracownik; pracownik-team leader; manager-zespół etc.). Konstruktywny feedback to nieoceniona pomoc w indywidualnym rozwoju zawodowym każdego pracownika.

 

Pozytywny wpływ projektu na efektywność pracy skutkuje kontynuacją działań promocyjnych w ramach programu Feedback Culture. Na lato 2017 przewidziana została następna odsłona kampanii wraz z nowymi aktywnościami promocyjnymi.

 

Oprac. Julia Bojanowska na podstawie zgłoszenia konkursowego firmy Luxoft