Dobrostan EB Book Praca przyszłości
Najmłodsze pokolenia chcą WSZYSTKIEGO

Najmłodsze pokolenia chcą WSZYSTKIEGO

Wysokie zarobki, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, szacunek dla pracowników i odpowiednie wartości, które są w firmie – to tylko niektóre oczekiwania najmłodszych pracowników wchodzących na rynek pracy. Przedstawiciele pokolenia Z i pokolenia Y (milenialsi) chcą wszystkiego i są gotowi odejść, jeśli tego nie dostaną.

Generacja Z to osoby urodzone między 1996 a 2012 r., a zatem najstarsi członkowie tej grupy mają teraz 27 lat. Według Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) do 2025 r. pokolenie Z będzie stanowić około 27% globalnej siły roboczej. Inne dane podają liczbę jeszcze wyższą. Milenialsi, urodzeni w latach 1980–1995, stanowią już dziś wg WEF około 37% siły roboczej. Te dwie generacje to już teraz niemal połowa pracowników. Za dwa lata będą stanowić zdecydowaną większość na światowym rynku pracy. Warto więc znać ich preferencje i oczekiwania.

Trudne warunki ekonomiczne i obniżenie jakości życia

Rok 2022 nie był łaskawy dla młodych ludzi na rynku pracy. Warunki ekonomiczne i jakość życia pogorszyły się w wielu częściach świata. Ponadto ciągnący się trzeci rok temat pandemii, konflikty geopolityczne, ekstremalne wydarzenia klimatyczne, nierówności i gwałtowny wzrost inflacji nie są sprzymierzeńcami młodych pracowników. Wygląda też na to, że powyższe zjawiska nie są stanem tymczasowym, ale stałą częścią nowej normalności. Globalne badanie Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2022¹ wykazało, że młodzi ludzie są głęboko zaniepokojeni stanem świata. Walczą o pogodzenie pragnienia zmiany z wymaganiami i ograniczeniami codziennego życia. Zmagają się z niepokojem finansowym, próbując jednocześnie inwestować w zrównoważone środowiskowo wybory.

46% osób z pokolenia Z i 45% z pokolenia Y ma poczucie wypalenia z powodu intensywności / wymagań ich środowiska pracy.

Wynagrodzenie, praca zdalna, zdrowie psychiczne i wpływ na środowisko…

Jak wskazują wyniki badania Deloitte, dla pokolenia Z i milenialsów wciąż bardzo ważne są takie atrybuty, jak: wyższe wynagrodzenie, większa elastyczność pracy, w tym możliwość pracy zdalnej, lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zwiększone możliwości uczenia się i rozwoju, lepsze wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oraz większe zaangażowanie firm w wywieranie pozytywnego wpływu społecznego. Pracodawcy, którzy chcą przyciągać młodych do swoich firm, powinni uwzględnić te elementy w swoich działaniach.

Polscy studenci i ich oczekiwania

44% przedstawicieli pokolenia Z i 43% milenialsów twierdzi, że wiele osób niedawno opuściło swoją organizację z powodu presji związanej z obciążeniem pracą.

Również wyniki badania Universum w Polsce z 2022 r. pokazują, że niezależnie od niepewnej sytuacji ekonomicznej polscy studenci mają konkretne i stałe oczekiwania wobec polskich pracodawców. Wśród 10 najważniejszych atrybutów, które powinien posiadać idealny polski pracodawca, studenci wymieniają: perspektywę wysokich zarobków, szansę na karierę zawodową, stabilne zatrudnienie, szacunek dla pracowników, profesjonalne szkolenia i rozwój, przyjazne środowisko pracy, sukces pracodawcy na rynku pracy, docenianie pracowników, work-life balance oraz innowacyjność. Są to oczekiwania od lat ważne dla młodych ludzi i pracodawcy powinni je brać pod uwagę.

Zdalny model pracy

46% zetek i 47% milenialsów żyje od wypłaty do wypłaty i martwi się, że nie będzie w stanie pokryć wydatków.

Tym, co się zmieniło po pandemii i raczej pozostanie z nami na dłużej, jest chęć polskich studentów i absolwentów, aby pracować zdalnie. Badanie Universum potwierdza, że taki model pracy wybiera średnio 79% studentów, a wśród studentów kierunków informatycznych – aż 93%. Mimo tak dużego zainteresowania pracą zdalną studenci mają także związane z nią obawy. Szczególnie przed izolacją i brakiem kontaktu ze współpracownikami, przed byciem pominiętym w ważnych spotkaniach i inicjatywach w pracy. Także przed faktem, że pracodawca może mieć uprzedzenia do osób pracujących zdalnie (po około 35–40% wskazań). Mimo tych obaw w opinii młodych kandydatów pozytywy związane z pracą zdalną przeważają.

Wartości pracodawców i kandydatów

72% przedstawicieli pokolenia Z i 77% milenialsów zgadza się, że przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi ludźmi w ich kraju się powiększa.

Młodzi pracownicy przy poszukiwaniu pracy zwracają uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Chcą pracować dla firm, które oprócz generowania zysków dla akcjonariuszy robią coś ważnego dla świata, ludzi, klimatu, ekologii, lokalnej społeczności… Pokolenie Z i milenialsi chcą, żeby wartości, jakimi kieruje się firma, z którą chcą się związać, nie były sprzeczne z ich wartościami. Jeśli więc pracodawcy będą przyciągać kandydatów, których wartości są zbieżne z wartościami firmy, mają szansę na zbudowanie trwałej relacji. Dodatkowo mogą odbudować zaufanie kandydatów, które w wielu przypadkach uległo erozji.

26% przedstawicieli pokolenia Z i 31% milenialsów martwi się o swoją emeryturę.

Determinacja młodych

Pokolenie Z po prostu chce przyzwoitej płacy za pracę, którą lubi oraz szacunku, który pozwala mieć życie poza pracą. Tylko tyle i aż tyle. Najmłodsze pokolenia wchodzą na rynek pracy z zestawem wymagań i determinacją do ich realizacji. Czas pokaże, na ile ich postulaty zostaną zaakceptowane przez organizacje.

10 najważniejszych atrybutów pracodawcy, dla którego chcą pracować polscy studenci

  1. Wysokie zarobki
  2. Dobra perspektywa kariery
  3. Stabilne zatrudnienie
  4. Szacunek dla pracowników
  5. Profesjonalne szkolenia i rozwój
  6. Przyjazne środowisko pracy
  7. Sukces na rynku
  8. Docenianie wyników (merytokracja)
  9. Zachęcenie do utrzymania równowagi między pracą a życiem prywatnym
  10. Innowacyjność

Źródło: Universum 2022

Autorka:

Anna Macnar

CEO w HRM Institute; doświadczona ekspertka, autorka książek i opracowań. Strateżka marki pracodawcy, pasjonatka kultury organizacyjnej, zarządzania przez wartości, transparentności i synergii marek.

 

Źródło:

https://www.deloitte.com/global/en/issues/wor/genzmillennialsurvey.html


Tekst ukazał się w publikacji EB Book 2022. Pełne wydanie pobierzesz bezpłatnie ze strony hrminstitute.pl/eb-book-2023