Employer Branding Przywództwo Strategia
Rola przywództwa w employer brandingu

Rola przywództwa w employer brandingu

Największy wpływ na powodzenie programu employer brandingowego będzie miał poziom siły przywództwa w organizacji na wszystkich jej poziomach.

Silne przywództwo ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy bezpośrednio wpływając na kluczowe obszary organizacji: na poziom innowacyjności firmy, na jej reputację korporacyjną, na poziom wydajności, finansową stabilność i relacje z klientami. Rola przywództwa odpowiedzialna za rozwój i realizację strategii marki pracodawcy jest kluczowa, choć często niedoceniana.

Patrząc na najlepszych globalnych pracodawców, niejednokrotnie widzimy stojących na ich czele charyzmatycznych przywódców, którzy mimo przetaczających się przez globalne gospodarki kryzysów, zbudowali międzynarodowe imperia wykorzystując różne aspekty swoich zdolności przywódczych. Zmieniają się czasy, zmieniają się wyzwania i konieczne są często zmiany strategii działania, ale posiadającym mocny poziom przywództwa organizacjom jest łatwiej sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Czołowe światowe firmy, stają przed podobnymi wyzwaniami, z których kluczowe jest motywowanie i angażowanie swoich pracowników oraz utrzymanie ludzi zaangażowanych w zmieniającym się klimacie. Fakt ten potwierdza badanie Best Companies for Leadership (realizowane przez HayGroup), z którego wynika, że zaangażowanie pracowników i rozwój organizacji, jako całości, są ściśle uzależnione od jakości przywództwa i postaw liderów.

Poziom przywództwa w organizacji przekłada się również na lepsze wyniki biznesowe w dłuższym horyzoncie czasowym niż inne firmy. W badaniu Best Companies for Leadership, przygotowanie przywódców przyszłości jest postrzegane jako element decydujący przez nieco ponad osiem na dziesięć (82%) firm w grupie dziesięciu najwyżej sklasyfikowanych spółek europejskich, które dają pracownikom na wszystkich szczeblach możliwość rozwijania i wprowadzania w praktyce umiejętności niezbędnych do kierowania innymi ludźmi. Dla całej grupy respondentów wskaźnik ten wynosi tylko 69%. Obiecująco brzmi fakt, że 73% organizacji w grupie dziesięciu najwyżej sklasyfikowanych spółek europejskich stwierdziło, że ich przywódcy zajmujący wyższe stanowiska osobiście w aktywny sposób pracują nad rozwojem innych osób, co można porównać do 59% w grupie wszystkich respondentów.

Status rozwoju przywództwa w Polsce plasuje się na poziomie wyników globalnych[1].

Jack Welch, były CEO General Electric, powiedział tak: „Każda firma, chcąca konkurować z innymi musi odnaleźć sposób na zaangażowanie umysłu niemal każdego pracownika”. Dlatego firmy takie jak GE, kładą bardzo duży nacisk na wybór, rozwój i utrzymanie silnych przywódców na każdym poziomie swoich organizacji. Co więcej, nie chodzi im tylko o nacisk na wysoki poziom przywództwa w organizacji, ale również na to, w jaki sposób są wdrażane mechanizmy przywódcze, jak starannie dopasować rozwój liderów do unikalnej kultury organizacyjnej i strategii biznesowej firmy.

Strategia świadomego kształtowania marki pracodawcy jest kluczowa i dotyka serca organizacji, czyli jej unikalnej kultury organizacyjnej. Rola przywództwa w rozwoju i realizacji strategii marki pracodawcy jest kluczowa. Tylko silni liderzy procesów employer brandingowych w firmie są w stanie przyciągnąć, angażować, motywować i zatrzymać kluczowych pracowników – liderów organizacji.

 

[1] Źródło: http://www.haygroup.com